Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Dambovita
Calendar sesiuni examen de admitere la stagiu şi examen de aptitudini 2015

A. Sesiuni examene de admitere la stagiu 2015

B. Examenul de aptitudini - sesiunea 2015

 

A. Sesiuni examene de admitere la stagiu 2015

 • CECCAR organizează examenul de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat în perioada 18 și 25 octombrie 2015. Candidaţii declaraţi admişi beneficiază de efectele Protocolului încheiat între CECCAR şi CAFR.

          Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu din  25 octombrie 2015.

          Depunerea dosarelor de înscriere pentru susținerea examenului se poate face până la data de 18 septembrie 2015.

          CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil. Cererea de înscriere se poate descărca aici.

             Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2015:

- Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

- Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

 

 •  Documente necesare pentru dosarul înscriere la examen de acces :

- Pentru înscrierea la examenul de acces la stagiu categoria profesională expert contabil, documentele necesare la dosar se pot vizualiza aici.

- Pentru înscrierea la examenul de acces la stagiu categoria profesională contabil autorizat, documentele necesare la dosar se pot vizualiza aici.

- Pentru înscrierea la examenul de acces la stagiu categoria profesională expert contabil a contabililor aotorizați cu studii superioare, documentele necesare la dosar se pot vizualiza aici.

     Regulamentul examenului de acces la profesia de expert contabil si contabil autorizat se poate vizualiza aici.

     

 • Filiala Dâmbovita pune la dispoziţia celor interesaţi în vederea pregătirii examenului de admitere la stagiu C.E.C.C.A.R  sesiunea 2015, culegerea:

  GHID

  pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

                                                                                                                                                                              Editura CECCAR, 2015.

  Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala.

           

         CECCAR Filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare în vederea susținerii examenului de acces la stagiu  a.c.pe domeniile:

- Expertiza contabilă - programul desfășurării cursului (în curs de stabilire); 

- Doctrina și deontologia profesiei contabile - programul desfășurării cursului (în curs de stabilire);

- Fiscalitate - programul desfășurării cursului (în curs de stabilire); 

- Contabilitate (financiară și de gestiune) - programul desfășurării cursului (în curs de stabilire);
   

             Taxa pentru pachetul de cursuri este de 540 lei.

 

              Cererea de înscrie la cursuri se poate descărca aici. Cererile se adresează filialei prin:

              Fax     : 0245 – 22 00 16,

              E-mail.: ceccardambovita@ceccardambovita.ro,

          sau direct la sediul filialei din Târgoviște, strada Gimnaziului nr. 82.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Examenul de aptitudini - sesiunea 2015

Sesiunea 2015 a examenului de aptitudini se organizeaza în zilele de 15 noiembrie (proba scrisă) şi 22 noiembrie (proba orală). Inscrierea stagiarilor pentru susţinerea examenului de aptitudini se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului.

Au dreptul să participe la aceasta sesiune stagirii aflaţi în anul III de stagiu, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art.2 alin.4 din Regulament.

  Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

 

A apărut ediția a III-a, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de apitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

 

Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala. Costul publicației este de 65 lei.

 

 

 

 •   CECCAR Filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare pentru examenul de aptitudini 

               Cererea de înscriere la cursuri se poate descărca aici.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009