Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Dambovita
Vizitaţi şi....

CECCAR Business Magazine               CECCAR FM                             

_________________________________________________________________________________________________

 Identitate

_________________________________________________________________________________________________

Solicitări/sesizări în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal

  

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Analiză publicată de Accountancy Europe despre inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Având în vedere inițiativele legislative discutate recent la nivel european privind reforma TVA, Accountancy Europe a publicat un document de analiză cu privire la inițiativele actuale de reformare a TVA în Uniunea Europeană. Documentul face referire...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE

Statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM), menită să-i sprijine pe cei aproximativ 17 milioane de europeni care trăiesc sau muncesc în alt stat membru...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

(VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018

Principalele subiecte discutate în cadrul Consiliului ECOFIN au fost: Uniunea bancară: Consiliul sprijină pachetul de măsuri în vederea reducerii riscului bancar În vederea introducerii unui pachet legislativ destinat reducerii riscurilor din sectorul bancar din Uniunea Europeană, Consiliul...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat de la omologul său austriac Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN). „După 100 de ani de la Marea Unire, România deschide un nou capitol...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

 _________________________________________________________________________________________________


CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Intrarea Pielari nr.1, Sector 4 , Bucureşti

CUI:RO7426179

Telefon 021.3308869-021.3308870

 

 

A N U N Ţ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării unui post de șef birou administrativ, cu normă întreagă de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare economice sau medii economice  

·        capacitate de analiză și sinteză;

·        capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·        excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

·        rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·        cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·        navigare internet;

·        capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

·        comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ro până la data de 05 decembrie 2018, ora 13.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

- proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 05 decembrie 2018, ora 14.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

1.        Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

4.      Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

5.      Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

6.      Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

7.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

8.      Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

9.      Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

10. Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

13.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

14.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

15.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 

_________________________________________________________________________________________________

Newsletterul ETAF din 4 decembrie

Statele membre nu au decis încă cu privire la Impozitul pe servicii digitale (ISD) Miercuri, 28 noiembrie a.c., un nou text de compromis referitor la Impozitul pe servicii digitale (ISD) a fost propus spre discutare Reprezentanțelor Permanente...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Interviu acordat de Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultanță în GDPR!

Într-un interviu acordat Accountacy Europe, Marcel Vulpoi, general manager Vulpoi & Toader Management, a prezentat modalitatea în care una dintre cele mai importante companii care oferă servicii integrate de contabilitate şi consultanţă de business din...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

 

Joi, 29 noiembrie a.c., Parlamentul European a adoptat rezoluția referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare. Ancheta Cum-Ex, apărută ca urmare a dezvăluirilor din 18 octombrie 2018 a.c. ale jurnaliștilor...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018

A fost publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2018. Principalele subiecte din acest număr sunt: implementarea noilor reguli de audit la nivelul Uniunii Europene și rolul expertizei contabile judiciare în prevenirea fraudei.


Buletinul de știri complet este disponibil 
pe site-ul Accountancy Europe.
 
_________________________________________________________________________________________________

97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire

Municipiul Alba Iulia este în mentalul colectiv al românilor, prin excelență, capitala simbolică a Marii Uniri, un oraș care respiră istorie, cu o continuitate milenară. După Primul Război Mondial, atunci când din tranșeele Bătrânului continent...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

 MFP: Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat o emisiune aniversară de titluri de stat către populație, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, a treia în cadrul programului TEZAUR – ediția CENTENAR. Potrivit unui comunicat emis de MFP,...
 
Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR
_________________________________________________________________________________________________
 
Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană

 

Dezbatere în Parlamentul European cu privire la impozitarea giganților digitali În data de 19 noiembrie a.c., comisia ECON din Parlamentul European a discutat cele două propuneri ale Comisiei Europene în vederea impozitării economiei digitale. În raportul...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Articolul Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?”

În data de 20 noiembrie a.c., European Tax Adviser Federation (ETAF) a organizat, la Bruxelles, conferința cu tema Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?, care a reunit peste 80 de participanți, printre care reprezentanți ai instituțiilor și statelor membre din Uniunea Europeană....

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Articol IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți?

În data de 13 noiembrie a.c., International Federation of Accountants (IFAC) a publicat un articol referitor la necesitatea schimbării modelului de afaceri al cabinetelor pentru a include sau a extinde serviciile de consiliere și consultanță...

 Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Apelul IFAC înaintea Summitului G20: reglementări inteligente, transparență ridicată, creștere economică favorabilă incluziunii

 

Summitul G20, forumul mondial ce reunește cele mai mari economii ale lumii, va avea loc anul acesta între 30 noiembrie și 1 decembrie în Buenos Aires, Argentina. Înaintea acestui eveniment, IFAC a publicat un apel...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania

Proiectul de raport al Comisiei TAX3 Miercuri, 14 noiembrie a.c., la Strasbourg, deputații europeni Ludek Niedermayer (PPE, Republica Cehă) și Jeppe Kofod (S&D, Danemarca) au prezentat proiectul de raport cu recomandările inițiale în cadrul Comisiei TAX3...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Parlamentul European a publicat proiectul final al raportului TAX3

Miercuri, 14 noiembrie a.c., a fost publicat proiectul final al raportului TAX3 elaborat de coraportorii Luděk Niedermayer (PPE) și Jeppe Kofod (S&D). Evaluarea raportului va avea loc în cadrul reuniunii comitetului din data de 27 noiembrie 2018. După...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_________________________________________________________________________________________________

Congresul profesiei contabile 2018

Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia – viitorul profesiei este tema celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile ce va avea loc la București, în perioada 28-29 septembrie, în contextul celor 100 de ani de la Marea Unire și 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate în România....citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Intrarea Pielari nr.1, Sector 4 , Bucureşti

CUI:RO7426179

Telefon 021.3308869-021.3308870

 

 

A N U N Ţ

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef birou evidență tablou și un post șef birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

·        studii superioare pentru postul de șef birou evidență tablou

·        studii superioare economice sau medii economice  pentru postul de șef birou administrativ 

·        studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate

·        capacitate de analiză și sinteză;

·        capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·        excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

·        rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·        cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·        navigare internet;

·        capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

·        comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

 

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ro până la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

- proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

             I. Pentru postul de șef birou evidență tablou 

 

1.   Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.   Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

4.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

5.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

 

     II. Pentru postul de șef birou administrativ

1.        Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

4.      Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

5.      Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

6.      Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

7.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

8.      Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

9.      Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

10. Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

13.   Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

14.   Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

15.   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 

          III. Pentru postul de auditor

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

4.      Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

5.      Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

6.      Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,

Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

_______________________________________________________________________________________________

Rezultate examen aptitudini proba din 10 noiembrie 2018 - postat 15 noiembrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

        Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

        Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

        În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.

 

 _______________________________________________________________________________________________

Conexiunea dintre etica profesionistului contabil şi interesul public. Particularităţi ale expertizei contabile în cazuri penale

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează seminarul cu tema Conexiunea dintre etica profesionistului contabil şi interesul public.  Particularităţi ale expertizei contabile în cazuri penale”.   

Evenimentul va avea loc în ziua de 27 noiembrie 2018, ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82, cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa.

Sunt invitaţi experţii contabili judiciari, experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri ai filialei Dâmboviţa a CECCAR. 

 _______________________________________________________________________________________________

WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali

În perioada 5-8 noiembrie 2018, experți din domeniul financiar și contabil din lumea întreagă s-au reunit la Syndey pentru a participa la Congresul mondial al contabililor, eveniment organizat o dată la patru ani și principala...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

 Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie – Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement

Poziția ECOFIN cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD) Marți, 6 noiembrie a.c., în timpul reuniunii ECOFIN, miniștrii de finanțe din statele membre au discutat propunerea Comisiei din 21 martie cu privire la impozitul pe...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie

Principalele subiecte discutate în timpul reuniunii ECOFIN au fost: impozitarea serviciilor digitale, lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante, normele TVA pentru publicațiile electronice și fizice, sporirea eficienței Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

 

 Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română

Îndrumarea Internațională de Bune Practici (IGPG) Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații, publicată de International Federation of Accountants (IFAC) în iunie 2012, este acum disponibilă în limba română. Documentul, elaborat de Comitetul pentru Profesioniști...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

 Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018

 _______________________________________________________________________________________________

 Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie

Consiliul face progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale  Marți, 6 noiembrie a.c., miniștrii de finanțe din statele membre vor discuta propunerea Comisiei privind impozitarea activităților platformelor digitale cu 3% din cifra de afaceri. Președinția austriacă...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

Examenul de aptitudini sesiunea 10 -17.11.2018 - Comunicare din 06.11.2018

·         EXAMENUL DE APTIUDINI SESIUNEA 10 – 17.11.2018

·         Examenul de aptitudini organizat la centrul Prahova va avea loc la Universitatea Petrol – Gaze din   Ploieşti , Bdul. Bucuresti nr. 39 astfel:

·         În data de 10.11.2018 proba scrisă –  ȋn amfiteatrul FA1 ,se va desfăşura astfel:

·         Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore) disciplinele :Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

·         Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

·         Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore) disciplinele : Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

o    Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 –  ȋn amfiteatrul FA1 ,proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

În data de 17.11.2018 ȋn sala IP7, începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

_______________________________________________________________________________________________

În atenția candidaţilor la examenul de aptitudini 10 și 17 noiembrie 2018  - Comunicare din 01.11.2018  

Vă informăm că filiala Dâmboviţa este arondată la Centrul de Examen Prahova.

_______________________________________________________________________________________________

În atenția STAGIARILOR CECCAR - Comunicare din 30.10.2018  

 Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

_______________________________________________________________________________________________

Buletinul de știri Accountancy Europe - octombrie 2018

A apărut buletinul de știri din luna octombrie 2018, publicat de Accountancy Europe. În acest număr puteți afla preocupările în profesie la nivel european din documentele, interviurile, studiile și rapoartele prezentate, precum și agenda evenimentelor programate...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine

Marți, 23 octombrie a.c., ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire și-a exprimat susținerea, înainte întâlnirilor din comisiile ECON și TAX3 din Parlamentul European, cu privire la impozitarea cu 3% din venit  a anumitor activități...

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

_______________________________________________________________________________________________

Rezultate examen admitere la stagiu sesiunea 06 şi 13 octombrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

_______________________________________________________________________________________________

 

Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală

Comisia TAX3 analizează „vizele de aur” și zonele economice speciale - porturi libere Luni, 15 octombrie a.c., a avut loc o audiere publică în Comisia TAX3 din Parlamentul European referitoare la „vizele de aur” și zonele...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

Jurisprudență europeană

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene:
 

Hotărârea CJUE în cauza C-69/17, Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, fostă Gamesa Wind România;

_______________________________________________________________________________________________

 

IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate

În data de 23 octombrie, IFAC a publicat rezumatul Chestionarului global pentru PMM-uri 2018, desfășurat în perioada martie-mai 2018, în 24 de limbi (inclusiv limba română), la care s-au primit peste 6.000 de răspunsuri din...citeşte mai departe..

_______________________________________________________________________________________________

 

Proiect legislativ ce vizează reducerea decalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului

Recent a fost emis un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

 A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților”

Pe parcursul desfășurării activității lor, din diferite motive (economice, juridice etc.), societățile pot să se reorganizeze prin fuziune, divizare totală sau parțială, transfer sau achiziție-vânzare de ramuri de activitate. Asociații sau acționarii pot să se...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

 Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018

Vă invităm să petrecem împreună cea de-a doua ediție a Balului profesiei contabile, eveniment organizat de CECCAR. O seară cu programe artistice live și bucate alese am pregătit pentru marți, 30 octombrie, la Athénée Palace Hilton...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

 Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din 15 octombrie. Subiectele discutate în această săptămână includ: Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor În data de 11 octombrie a.c., Consiliul a adoptat o nouă...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

 ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat, pe site-ul instituției, Ghidul cu privire la înregistrarea informaţiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi la emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare...citeşte mai departe...

 

_______________________________________________________________________________________________

Noi luări de poziție cu privire la impozitarea economiei digitale

Marți, 9 octombrie a.c., deputații din Comisia ECON din Parlamentul European au prezentat două rapoarte preliminare referitoare la impozitarea economiei digitale.

Deputatul european Dariusz Rosati (PPE, Polonia), raportorul propunerii de impozitare corporativă a prezenței digitale semnificative...
citeşte mai departe... 

_______________________________________________________________________________________________

Cele mai mari provocări ale profesiei contabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR

Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia, cele trei mari provocări cu care se confruntă profesia contabilă, și viitorul pe care acestea îl conturează profesiei au fost discutate de specialiști la cea de-a XXII-a ediție a Congresului...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

Discursul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a

 

„Onorați invitați, dragi colegi, Tema Congresului de astăzi se axează pe cele trei dimensiuni ale evoluției profesiei contabile, și anume gândirea integrată, globalizarea și tehnologia. Sunt trei dimensiuni asupra cărora noi, ca profesie, trebuie să ne...citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentru propunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din 8 octombrie. Principalele subiecte din această săptămână sunt:

Parlamentul European aprobă propunerile Comisiei cu privire la TVA.... citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

Referent – Direcția educație și echivalare calificări – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de referent în cadrul Direcției educație și echivalare calificări...citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

Consilier economic (Biroul expertize contabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării unui post de consilier economic în cadrul Biroului expertize contabile și a unui post de consultant formare în cadrul Serviciului dezvoltare profesională continuă din cadrul CECCAR Filiala București...citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

Șef Birou evidență tablou – Filiala CECCAR Ialomița

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ialomița din localitatea Slobozia, str. Stejarului nr. 2, județul Ialomița, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Ialomița...citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

Propunerile de directive adoptate de cel mai recent Consiliu ECOFIN

 

Patru soluții rapide pe termen scurt la normele actuale de TVA, discutate de ECOFIN Pe 2 octombrie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului Uniunii Europene a convenit asupra următoarelor aspecte: Consiliul a adoptat patru...citeşte mai departe....

_________________________________________________________________________________________________

In atenţia candidaţilor la examenul de acces la stagiu

 din zilele de 06 octombrie şi 13 octombrie 2018

 

 

LOCAŢIE EXAMEN: Sala S II 1 din Corpul „S” al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere

                                   al Universității Transilvania

                                  Str. Șirul Ludwig Van Beethoven , nr. 1, vis-à-vis de Maternitatea Brașov                             

Accesul în sălile de examen va fi permis între orele 10.15 – 10.45

Examenul va începe la ora 11.00 După această oră nu se va mai permite accesul niciunei persoane!

La intrarea în săli candidaţii vor prezenta obligatoriu C.I. / B.I.

 

Probele de examinare şi durata examenului din data de 06 octombrie 2018:

I . EXPERŢI CONTABILI și CONTABILI AUTORIZAŢI

SÂMBĂTĂ 06 octombrie 2018 - proba scrisă cu subiecte din disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate și Drept, cu o durată de 3 ore

II. Absolvenţii programelor de masterat vor susţine examenul/examenele de diferenţă la disciplinele aferente, respectiv Contabilitate, Fiscalitate şi Drept Durata examenelor este proporţională cu numărul de discipline.

 Probele de examinare şi durata examenului din data de 13 octombrie 2018:

I . EXPERŢI CONTABILI 

SÂMBĂTĂ 13 octombrie 2018 - proba scrisă cu subiecte din disciplinele: Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile,

   cu o durată de 3 ore;

II . CONTABILI AUTORIZAŢI CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIA DE STUDII SUPERIOARE ECONOMICE

         SÂMBĂTĂ 13 octombrie 2018 - proba scrisă cu subiecte din disciplinele: Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrină şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;

III. Absolvenţii programelor de masterat vor susţine examenul/examenele de diferenţă la disciplinele aferente, respectiv Evaluare economică si financiară a intreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. Durata examenelor este proporţională cu numărul de discipline.

 

CONDUCEREA FILIALEI CECCAR BRAŞOV

_________________________________________________________________________________________________

 

 Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 28 septembrie a.c., un mesaj în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în contextul celor 100 de ani de la....citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

 

Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a transmis vineri, 28 septembrie a.c., un mesaj în deschiderea lucrărilor celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile, prezentat de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr....citeşte mai departe....

_______________________________________________________________________________________________

Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar fiscal-contabil”

 

„Doamnelor și domnilor, Vin astăzi aici, în fața dumneavoastră, în dublă calitate: de expert contabil și de membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților. Cu ocazia celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei...citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile

Stimați oaspeți, Dragi colegi, Sunt deosebit de onorat să vă transmit, din partea Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senatul României, multă sănătate, noroc, bucurii în familie și multe realizări în activitatea...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

 Congresul profesiei contabile 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici

Eleodor Mandreș, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici: „Bună ziua doamnelor și domnilor! Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest important eveniment organizat de CECCAR,...citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018

 

 „Felicităm CECCAR pentru întreaga activitate și vrem să spunem că după 97 de ani de activitate, am aflat astăzi că un reprezentant al Ministerului Muncii a semnat actul de înființare. Deci tradiția dintre noi este...citeşte mai departe...

 

 _______________________________________________________________________________________________


Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii”

„Domnule președinte, Onorați invitați și dragi membri ai profesiei, Sunteți membrii unei profesii frumoase, mândre, cu o tradiție îndelungată, care a parcurs un drum lung de la vremurile lui Luca Pacioli și până astăzi, când vorbim de...citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor”

 

„Vă privesc cu tot sufletul și cu tot respectul. Dumneavoastră știți care sunt opinia, părerea și, dacă vreți, adevărata mea credință în profesia dumneavoastră. Am spus și repet cu orice ocazie, dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre,...citeşte mai departe....

 _______________________________________________________________________________________________

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu

"Bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Și eu consider, precum domnul președinte Păunescu, că dumneavoastră sunteți medicii economiei. Economia încă rezistă datorită dumneavoastră, datorită contabililor care muncesc zi de zi alături de întreprinzători. Vin......citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile din România

„Stimate Președinte Șova, Stimate Președinte Gil, Dragi prieteni de la CECCAR, distinși oaspeți, Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa Congresului profesiei contabile din România aflat la cea de-a 22-a ediție sărbătorind 97 de ani de...citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

 (VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a

(VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a

 Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a...citeşte mai departe...

_______________________________________________________________________________________________

Extras din discursul președintelui UNBR, Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Este vremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie de expertiză combinată”

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor invitați, În numele celor 23.000 de avocați din România, am onoarea să salut Congresul profesiei contabile, desfășurat în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri și al împlinirii vârstei venerabile a profesiei contabile. Doresc...citeşte mai departe... 

_______________________________________________________________________________________________

Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre tema Congresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorul profesiei”

Bună ziua, Vă mulțumesc pentru invitație! Îmi aduc aminte că am fost de mai multe ori aici, dar din mai multe posturi. Nu sunt primul care a venit să vorbească de la acest pupitru care a...citeşte mai departe...

 _______________________________________________________________________________________________

 Buletinul de știri ETAF din 1 octombrie: „Lista neagră” a Uniunii Europene, criticată de Tax Justice Network, diferențele de încasare a TVA și politica fiscală a Marii Britanii după Brexit

Principalele subiecte ale Buletinului ETAF din această săptămână sunt: Încasările din TVA: 150 miliarde de euro pierdute în 2016 Comisia Europeană a publicat pe 21 septembrie, un comunicat de presă potrivit căruia țările UE au pierdut 147...citeşte mai departe... 

_______________________________________________________________________________________________

Șef Birou evidență tablou – Filiala Caraș-Severin

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Caraș Severin din localitatea Reșița, str. Petculescu G.A., bl. 7, sc. 1, ap. 1, jud. Caraș Severinîn vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi....citeşte mai departe...

  _______________________________________________________________________________________________

 În atenţia candidaţilor la  examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat 

Sesiunea 06, 13 octombrie 2018

Candidații înscriși la examenul de admitere la stagiu,  în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat sesiunea 2018, din județul Dâmbovița, vor susţine examenul în funcţie de centrul de examen pentru care şi-au exprimat opţiunea, după cum urmează:

 

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Dâmbovița, urmează să susţină examenul  la Centrul de examen Prahova.

Examenul se va desfasura la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti Bdul. Bucureşti nr.39, ora 11.00 la amfiteatrul FA1, corpul C parter. (vă veţi  prezenta ȋncepând cu orele 10.00 cu actul de identitate, pix, calculator simplu de birou şi plan de conturi).

Informații suplimentare se pot solicita direct de la filiala CECCAR Prahova sau se pot vizualiza pe site-ul filialei CECCAR Prahova click aici.

 

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Prahova, urmează să susţină examenul  la Centrul de examen Prahova.

Examenul se va desfasura la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti Bdul. Bucureşti nr.39, ora 11.00 la amfiteatrul FA1, corpul C parter. (vă veţi  prezenta ȋncepând cu orele 10.00 cu actul de identitate, pix, calculator simplu de birou şi plan de conturi).

Informații suplimentare se pot solicita direct de la filiala CECCAR Prahova sau se pot vizualiza pe site-ul filialei CECCAR Prahova click aici.

 

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen București, vor susține examenul  în municipiul București.

Informații cu privire la programul și locul desfășurării examenului la centrul de examen București se pot vizualiza pe site-ul filialei CECCAR București www.ceccarbucuresti.ro sau se pot solicita direct de la filiala CECCAR București.

 

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Brașov, vor susține examenul  la Centrul de examen Brașov (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior, se poate consulta pe site-ul filialei Brașov sau se pot solicita informaţii direct de la filiala CECCAR Brașov).

 

_________________________________________________________________________________________________

Expertul contabil, membru CECCAR, partenerul afacerii de succes 

La 26 septembrie 2018, membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR, alături de mediul de afaceri din comunitatea locală,  vor dezbate subiecte de actualitate majoră, relevante  avantajului pe care îl oferă parteneriatul  dintre un expert contabil membru CECCAR şi întreprinzătorul privat.

Evenimentul are loc la Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa, începând cu ora 15. 

_________________________________________________________________________________________________

 

 Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

_________________________________________________________________________________________________

 

Renunțarea la principiul unanimității în politica fiscală, recuperarea datoriei Apple către Irlanda și facilități fiscale în Luxemburg – Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 24 septembrie

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din data de 10 septembrie. Principalele subiecte abordate sunt: Franța reafirmă susținerea Germaniei cu privire la impozitarea economiei digitale Pe 6 septembrie 2018, ministrul francez de finanțe,...citeşte mai departe..

_________________________________________________________________________________________________ 

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Caraș-Severin

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Caraș-Severin din localitatea Reșița, Str. Petculescu G.A., bloc 7 scara 1, ap. 1, jud. Caraș-Severinîn vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si program de lucru de opt ore pe zi...citeşte mai departe....

_________________________________________________________________________________________________

 

Impozitarea economiei digitate și taxa pe valoare adăugată simplificată pentru IMM-uri, principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 17 septembrie

 

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din data de 17 septembrie. Principalele subiecte tratate sunt:

 

TVA-ul simplificat pentru IMM-uri: Raportul Parlamentului European a fost adoptat...citeşte mai departe...

 

_________________________________________________________________________________________________

 Buletinul de știri ETAF din 10 septembrie

 

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat buletinul de știri din data de 10 septembrie. Principalele subiecte abordate sunt:..citeşte mai departe...

_________________________________________________________________________________________________

 

Buletinul de știri ETAF – 3 septembrie: Impozitarea economiei digitale, dezbătută în Parlamentul European


 

Federația Europeană a Consilierilor Fiscali (ETAF) a publicat buletinul de știri din data de 3 septembrie, iar unul din principalele subiecte abordate este debutul discuțiilor, în Parlamentul European, referitoare la impozitarea economiei digitale....citeşte mai departe......

_________________________________________________________________________________________________

Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - aici

_________________________________________________________________________________________________

 

Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a

Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia – viitorul profesiei este tema celei de-a XXII-a ediții a Congresului profesiei contabile ce va avea loc la București, în perioada 28-29 septembrie, în contextul celor 100 de ani de la Marea Unire și 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate în România....citeşte mai departe 
________________________________________________________________________________

Singura publicație acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie, disponibilă la nivel național

 

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită....citeşte mai departe...
___________________________________________________________________________________________________

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respective de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

 Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice de licență, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b) în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.

 

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

____________________________________________________________________________________________________

În atenția stagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită ... citește mai departe

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Devino membru CECCAR! Examenul de acces la profesie: 6 și 13 octombrie 2018 ... citește mai departe

____________________________________________________________________________________________________

Examen de acces

____________________________________________________________________________________________________

 International Business Forum, Palatul Parlamentului din București, 30-31 august 2018

În perioada 30-31 august 2018 va avea loc, la Palatul Parlamentului din București, International Business Forum, un amplu eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA).
Manifestarea este dedicată ... citește mai departe .

____________________________________________________________________________________________________

A fost lansată publicația „Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar”

 

Publicația se adresează stagiarilor din anii II și III, fiind disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, ...citeste mai departe

____________________________________________________________________________________________________

Comunicat de presă IAESB: Facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională

În continuarea comunicatului de presă comun al IFAC și IAESB din 3 august, Președintele IAESB, Chris Austin, a făcut public planul

Consiliului pentru facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională. Domeniile prioritare IAESB...

citește mai departe...

 ____________________________________________________________________________________________________

Noutăți IFAC

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IAESB) au publicat cea

mai nouă știre referitoare la nevoia unui nou model de educație contabilă globală și dezvoltare profesională la data de... citește mai departe...

 ___________________________________________________________________________

O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru

obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită

 

 CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat

ediția a VI-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru...citește mai departe...

________________________________________________________________________________________________

 Consilier tehnic în cadrul Direcției Informatică și evidență tablou

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central din

str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4  București,   în vederea ocupării a două posturi de consilier tehnic 

în cadrul Direcției Informatică și evidență tablou ...citește mai departe...

_____________________________________________________________________________

Buletinul de știri IFAC - 30 iulie 2018

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat buletinul de știri la 30 iulie 2018. Acesta este structurat în trei categorii: știri despre

IFAC, știri referitoare la standardele internaționale de contabilitate și noutăți legate de profesia... citește mai departe...

_____________________________________________________________________________

Târg internațional la Bagdad, în perioada 10-19 noiembrie 2018

În perioada 10-19 noiembrie 2018 este programată să se desfășoare, în Republica Irak,cea de-a 45-a ediție a Târgului Internațional

de la Bagdad. Participarea la această manifestare expozițională nu este subvenționată de Guvernului României, precizează...

citește mai departe

_________________________________________

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil


* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

____________________________________________________________________________

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
 

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

_____________________________________________________________________________

 Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice

________________________________________________________

Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat
* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

   ___________________________________________________________________________

 

Buletinul de știri ETAF din 23 iulie 2018

Federația Europeană a Consilierilor Fiscali (ETAF) a publicat buletinul de știri din data de 23 iulie al cărui conținut îl găsiți alăturat:

Avizul CESE privind propunerea de impozitare a economiei digitale ...
citeşte mai departe....

_________________________________________________________

Rezultate reevaluare stagiu 14.07.2018  

La sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR s-au postat rezultatele reevaluării care a avut loc în data de 14.07.2018.

_________________________________________________________

 IFAC și IBA își anunță angajamentul față de combaterea corupției înainte de întâlnirea liderilor economici globali G20

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Asociația Internațională a Barourilor (IBA) și-au anunțat miercuri, 18 iulie, angajamentul comun de a-și continua eforturile de combatere a corupției prin Mandatul anticorupție al IBA și IFAC semnat înainte de întâlnirea miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale G20 care va avea loc la Buenos Aires în perioada 21-22 iulie 2018.

Conform comunicatului publicat de IFAC, studiile realizate au relevat faptul că există o legătură puternică între procentul contabililor în raport cu totalul forței de muncă și obținerea unor scoruri mai favorabile în instrumentele de evaluare a corupției la nivel global, având în vedere faptul că profesia promovează adoptarea unor dispoziții referitoare la etică, educație, investigații și disciplină.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați 
comunicatul IFAC.

_________________________________________________________

Topul național al membrilor CECCAR – 2018

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă în țara noastră, a organizat, la 10 iulie 2018, la București, Topul național al membrilor CECCAR, eveniment de mare importanță, ce are loc anual pentru evidențierea publică a performanțelor membrilor Corpului în anul anterior.....citeşte mai departe....

_________________________________________________________

Ziua Națională a Contabilului Român – 13 iulie 2018: 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire

Vineri, 13 iulie 2018, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă în țara noastră, a organizat evenimentul festiv consacrat Zilei Naționale a Contabilului Român, o sărbătoare cu tradiție a vieții contabile din țara noastră, ajunsă în acest an la cea de-a XIV-a ediție. Reuniunea aniversară s-a înscris în seria manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918, demarată de CECCAR prin organizarea, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Primăria Municipiului Blaj și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, la 13 aprilie a.c., a evenimentului profesional-academic cu tema 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire, temă aleasă și pentru ediția de anul acesta a Zilei Naționale a Contabilului Român...citeşte mai departe...

_________________________________________________________

Federația Europeană a Consilierilor Fiscali (ETAF) a publicat cele mai noi știri la 16 iulie.

Principalele subiecte amintite sunt schimbările referitoare la TVA, precum: discuțiile ECOFIN privind propunerile de aliniere a TVA-ului pentru publicațiile fizice și electronice, raportul Corporate Europe Observatory (CEO) privitor la rolul jucat de cele patru corporații (KPMG, EY, Deloitte și PwC) în influențarea elaborării politicilor fiscale ale Uniunii Europene, lansarea auditului de către Curtea de Conturi Europeană pentru a evalua eficiența răspunsului Uniunii Europene la provocările reprezentate de comerțul electronic în ceea ce privește TVA-ul și taxele vamale, decizia Curții Europene de Justiție cu privire la scoaterea din categoria second-hand a bunurilor ce conțin materiale și pietre prețioase.

O a doua tematică abordată se referă la ajutoarele de stat. Astfel, Comisia Europeană obligă Spania să restituie ajutorul de stat acordat serviciului poștal național, Correos, iar în ceea ce privește Portugalia, Comisia a început o ancheta cu privire la scutirile de taxă pentru zona liberă Madeira.

Pentru știrile pe larg consultați 
site-ul oficial ETAF.

___________________________________________________________

 

Mesajul președintelui Consiliului Superior al CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român – 13 iulie 2018

 

Onorați invitați, dragi colegi,

Bună ziua și bine v-am găsit!

Mă bucur ca, prin intermediul facilităților oferite de tehnologie, să putem fi împreună, în anul centenar, la aniversarea a 97 de ani de profesie contabilă reglementată în România. În numele membrilor Consiliului Superior și al meu personal, urez „La mulți ani!” tuturor profesioniștilor contabili – membri CECCAR. Totodată, împreună să urăm „La mulți ani, România!”.

La mai puțin de trei ani de la constituirea României Mari în decembrie 1918, s-a finalizat un proces început încă din anul 1901, ca urmare a înțelegerii și aprecierii importanței și rolului profesiei contabile în dezvoltarea economică a țării. Astfel, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat, prin decret regal, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, textul fiind contrasemnat și de Grigore Trancu-Iaşi, în calitate de ministru al muncii, un promotor și susținător al acestei inițiative legislative. Prin aprobarea acestei legi, România a devenit membră a clubului select de țări în care profesia contabilă era reglementată la acea vreme: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Germania, Italia.

Încă de la înființare, rolul jucat de corpul profesional din România în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional a fost unul remarcabil. Sunt realități din păcate puțin cunoscute, dar de care ar trebui să fim mândri ca națiune.

În cadrul Congresului Internațional de Contabilitate, desfășurat în anul 1926 la Bruxelles, a fost adoptată în premieră mondială, ca moțiune, propunerea profesorului George Alesseanu ca „Elementele de activ să fie trecute în bilanț în ordinea lichidității lor”. De asemenea, tot în premieră mondială, a fost adoptată propunerea delegaților români, adevărați vizionari, privind necesitatea armonizării și standardizării contabilității la nivel internațional. În acest sens, domnul Nicolae Butculescu, președintele corpului profesional, a afirmat în intervenția sa în cadrul lucrărilor congresului: „Contabilii din toată lumea trebuie să vorbească și să înțeleagă o singură limbă contabilă, motiv pentru care este nevoie să se producă o unificare a metodelor contabile”.

Ca o recunoaștere la nivel internațional a rolului profesiei din țara noastră în dezvoltarea profesiei contabile din acea vreme, România a fost nominalizată pentru a fi gazda celui de-al VII-lea Congres Internațional de Contabilitate, care s-a organizat simultan cu cel de-al V-lea Congres al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din România, la București, în perioada 5-9 septembrie 1931, sub patronajul profesorului universitar doctor Nicolae Iorga – președintele Consiliului de Miniștri al României la acea vreme.

După cum se poate constata, avem o istorie care ne face să ne simțim mândri, dar care totodată ne obligă să ne ridicăm cel puțin la nivelul înaintașilor noștri. Acest lucru însă îl putem face doar împreună, iar implicarea proactivă a noastră, a tuturor, în dezvoltarea și promovarea profesiei, dar și a interesului public, este cheia succesului.

Forța CECCAR a constat și constă în reprezentarea la nivel național prin filialele Corpului deschise în fiecare județ, iar acest avantaj va fi conservat fără drept de apel de către conducerea CECCAR.

Profesia contabilă este o profesie vie, care s-a adaptat și se adaptează întotdeauna la evoluția modelelor de afaceri și a societății în ansamblul ei. Tocmai de aceea, astăzi, profesia noastră este în plin proces de a se reinventa într-o lume digitalizată și globalizată. Actualizarea competențelor membrilor noștri la realitatea economică de azi și de mâine, parteneriatul win-win cu mediul de afaceri, dar și cu instituțiile și autoritățile de reglementare, promovarea interesului public și a comportamentului etic reprezintă reperele marcante ale evoluției profesiei noastre.

Împreună, trebuie să depunem toate diligențele ca atât antreprenorii, cât și instituțiile și autoritățile de reglementare, să se poată baza pe noi, să apeleze cu încredere la competențele și serviciile noastre, să ne considere parteneri strategici așa cum și noi îi considerăm, toate acestea pentru ca afacerile antreprenorilor să conteze în piața globalizată, iar economia națională să se dezvolte.

Tocmai de aceea, doresc să mă adresez partenerilor noștri instituționali, spunându-le: „Contați pe noi. Contați, cu noi. Întotdeauna!”.

De altfel, Eleanor Roosevelt spunea: „Viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise”. Haideți să credem cu toții în frumusețea visurilor noastre ca profesioniști contabili!

La mulți ani, profesioniști contabili! La mulți ani, România!

Președintele Consiliului Superior,

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil

_____________________________________________________________

 

Referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării a două posturi de referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate...citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare

În data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare privind evaluarea normelor de facturare cu TVA. Scopul consultării este acela de a colecta date necesare evaluării normelor de facturare introduse prin Directiva 2010/45/UE.

În particular, datele colectate cu ajutorul acestei consultări trebuie să conducă la identificarea și cuantificarea costurilor de reglementare, beneficiilor, economiilor și simplificărilor potențiale pentru mediul de afaceri, generate de normele de facturare. O atenție sporită este acordată facturării electronice (eInvoicing), iar datele colectate au misiunea de a evalua rata de adoptare a acesteia la nivelul Uniunii Europene.

CECCAR participă la această consultare în calitate de organism profesional care reprezintă profesia contabilă în România și în calitate de membru al Federației Europene a Consilierilor Fiscali (ETAF).

ETAF este o organizație europeană ce reunește peste 230.000 profesioniști fiscali din Franța, Germania, Italia și Belgia și, începând din acest an, și din România, al cărei rol principal și misiune sunt de a reprezenta profesia la nivel european. ETAF este un partener de discuție de încredere al decidenților politici europeni în promovarea unei bune legislații în domeniu.

Pentru cristalizarea punctului de vedere al CECCAR, vă punem la dispoziție 
documentul tradus în limba română, având rugămintea să-l studiați și să ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră prin completarea formularului pe adresa de e-mail legislatie@ceccaro.ropână luni, 6 august a.c.

_____________________________________________________________

 

Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie

Federația Europeană a Consultanților Fiscali (ETAF) a publicat buletinul de știri pentru luna iulie. În cuvântul de început, președintele Philippe Arraou urează bun venit noilor membri ai Federației, printre care și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați 
site-ul ETAF. 

_____________________________________________________________

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere, în vederea înscrierii directe la stagiul de expert contabil

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

 În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată  mai jos.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

ü  cererea de înscriere (model Anexa);

ü  diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);

ü  diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;

ü  suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;

ü  suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;

ü  certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;

ü  certificat de cazier judiciar, valabil;

ü  curriculum vitae;

ü  copie BI/CI;

ü  taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii. 

 

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la

stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor

necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în

situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost

declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

 

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină  din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b)      în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      media  grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

 

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

 

_____________________________________________________________
Precizari privind echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare (ca urmare a neindeplinirii conditiilor de note si medie), a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţiaîn care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

De asemenea, in conformitate cu alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea dosarelor se face in conformitate cu prevederile protocoalele de colaborare incheiate intre CECCAR si faculatatile de profil, fara a exista posibilitatea sustinerii unor examene la care nu se face trimitere in protocoalele incheiate.

Cerere de înscriere 

Evidenţă programe masterat iunie 2018

_____________________________________________________________

ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN  

CECCAR FILIALA DÂMBOVIŢA, organizează,  în ziua de 13 iulie 2018, începând cu ora 12, la Sala Auditorium a Muzeului de Istorie din Târgovişte, str. Calea Domnească nr.189, Ziua Naţională a Contabilului Român. 

Invitaţie 

Agenda evenimentului

_____________________________________________________________

 

A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) din 19 iunie 2018...citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Cursuri pregătire profesională
CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri de pregătire pofesională pe domeniile de competenţă specifice domeniului financiar-contabil.
Taxa de participare pentru persoanele interesate, nemembre CECCAR, este 75 lei/ora.
____________________________________________________________

 Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – principalele teme ale newsletter-ului ETAF

The European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletter-ul săptămânal. Principalele subiecte ale săptămânii 18-22 iunie 2018 au fost:

Pe 21 iunie, comitetul TAX3 din Parlamentul European s-a reunit într-o audiere publică cu titlul „Lecțiile învățate din Paradise Papers”. Petr Ježek (ALDE), președintele comitetului TAX3 împreună cu Achim Pross (OECD), Juliette Garside (The Guardian) și Lucía Rossel Flores (COFFERS) au discutat despre eforturile UE și OCDE de a dezvolta reglementări pentru combaterea și prevenirea fraudelor fiscale și posibila aplicare a unui nou regulament UE pentru protejarea denunțătorilor. Din partea mediului privat, Patricia Johnson (Nike) și Irene Yates (McDonald’s) au prezentat structurile fiscale internaționale adoptate de cele două multinaționale....
citeşte mai departe...

 

_____________________________________________________________

Program de lucru în cadrul filialei Dâmboviţa a CECCAR
 
În conformitate cu Decizia  Biroului Permanent al CECCAR nr. 18/444 din data de 16.06.2018, începând cu data de 1 iulie 2018programul de lucru pentru salariaţii din cadrul filialelor CECCAR începe la ora 9 şi se termină la ora 17.     
_____________________________________________________________

 Alte documente de interes

 

____________________________________________________________

 Documente de poziţie

_____________________________________________________________

 Norme profesionale şi ghiduri

_____________________________________________________________

 

Pregătire examene

_____________________________________________________________

Rezultate evaluare semestrială stagiu

La sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR s-au afişat rezultatele evaluării semestriale care a avut loc în perioada 8-10 iunie 2018.   

Eventualele contestaţii se vor primi până luni, 25 iunie 2018, ora 13.00, cu precizarea că după expirarea termenului nu se vor mai primi contestaţii.

_____________________________________________________________

 Fenomenul de prevenire şi sancţionare a spălării banilor, de la teorie la practică 

În ziua de 27 iunie, începând cu ora 14, sediul filialei Dîmboviţa a CECCAR va găzdui acţiunea de instruire pe aspecte etice ale activităţii de prevenire a spălării banilor, în cadrul mesei rotunde cu tema „Fenomenul de prevenire şi sancţionare a spălării banilor, de la teorie la practică”.

_____________________________________________________________

Întâlnirea semestrială a experţilor contabili judiciari

În ziua de de 26 iunie 2018, ora 11, va avea loc întâlnirea semestrială a experţilor contabili judiciari cu reprezentanţii instanţelor de judecata din judeţul Dâmboviţa şi alţi utilizatori ai lucrărilor de expertiză contabilă. Acţiunea va avea loc în sala de cursuri Theodor Ştefănescu din incinta filialei Dâmboviţa a CECCAR.

 

Sunt invitaţi membrii Grupului Experţilor Contabili Judiciari dar şi ceilalţi membri ai filialei pentru care activitatea de expertiză contabilă judiciară prezintă interes.

_____________________________________________________________

 

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal

Profesionistul contabil joacă un rol important în domeniul fiscal, rol evidențiat și de unele documente publicate de Accountancy Europe. ..citeşte mai departe...

___________________________________________________________

Regrete eterne!

CECCAR filiala Dâmboviţa anunţă, cu tristeţe  în suflet, încetarea din viaţă a domnului Ion Moraru,  expert contabil de onoare, preşedinte al Comisiei de disciplină până în anul 2010, administrator în anul 2000, membru în primul Consiliu al filialei,  fondator al filialei Dâmboviţa a CECCAR.

 

Domnul Moraru Ion rămâne în conştiinţa membrilor CECCAR filiala Dâmboviţa ca model uman şi profesional, exponent al generaţiilor care cred în valoarea umană, în principii şi reguli, în dreptate şi adevăr, în puterea pe care i-o dă omului, curajul de a-şi apăra demnitatea şi onoarea. Un om deosebit, sensibil şi atent, dornic de a atinge perfecţiunea, cu o  dorinţă  profundă de a fi instruit, de a ţine pasul cu tot ceea ce înseamnă informaţie, evoluţie, cunoaştere. Un om educat şi de mare omenie care  a iubit profesia, a iubit CECCAR, a iubit şi respectat oamenii, prin harul dat de Dumnezeu. A fost nelipsit de la fiecare eveniment organizat de filiala Dâmboviţa a CECCAR şi de aceea ne va lipsi în fiecare zi. 

 

Dumnezeu  să îl odihnească în pace!

_____________________________________________________________

Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Timiș din localitatea Timișoara str. Moise Nicoară nr 21 în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș, pe o perioadă nedeterminată și un program de 8 ore/zi. ..citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Botoșani

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Botoșani din localitatea Botoșani str. Calea Națională nr. 69F  Județul Botoșani în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Botoșani ..... citeşte mai departe....

_____________________________________________________________

Consilier învăţământ în cadrul Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs pentru Aparatul Central din localitatea București str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 în vederea ocupării postului de consilier învătământ în cadrul  Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor...citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Asistent manager în cadrul Secretariatului Organe de conducere
 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs pentru Aparatul Central din localitatea București str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4  în vederea ocupării postului de asistent manager în cadrul  Secretariatului Organe de conducere ...citeşte mai departe...
_____________________________________________________________
Document consultativ lansat de CE: cadrul general al UE privind raportarea publică de către companii este adecvat scopului?

_____________________________________________________________

 

Modificările aduse Directivei 2011/16/UE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Modificările aduse Directivei 2011/16/UE au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 5 iunie a.c.

Așa cum se cunoaște, Directiva are ca obiectiv principal consolidarea transparenței fiscale și combaterea evaziunii fiscale la nivelul statelor membre UE....citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită....citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

 Conferința internațională a Asociației Contabililor din Polonia

Asociația Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat la Wieliczka, în perioada 3-5 iunie 2018, Conferința internațională cu tema „Viitorul profesiei contabile”, care a reunit profesioniști contabili și reprezentanți ai mediului economic din Polonia, precum și reprezentanți ai organizațiilor profesionale europene, între care CECCAR, DStV (Germania), AEA (Estonia), AAA (Lituania), AAARS (Republica Srpska) și GFPAA (Georgia)....citeşte mai departe....

_____________________________________________________________

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

Pentru buna derulare a procesului de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu dorim să venim în sprijinul celor interesaţi, cu o serie de precizări.

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR

În temeiul protocoalelor de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere direct la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respectiv de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată în documentul anexat.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

ü  cererea de înscriere (model Anexa);

ü  diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);

ü  diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;

ü  suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;

ü  suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;

ü  certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;

ü  certificat de cazier judiciar, valabil;

ü  curriculum vitae;

ü  copie BI/CI;

ü  taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii). Taxa poate fi achitata

în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR

Sucursala Unirii.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la

stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor

necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în

situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost

declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină  din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b)      în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2)      În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a)      media  grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c)      dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin

intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la  aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care

trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie  2018.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

_____________________________________________________________

Șef birou evidență tablou – Filiala CECCAR Ialomița

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ialomița din localitatea Slobozia, str. Stejarului nr. 20, județul Ialomița, în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou...citeşte mai departe....

_____________________________________________________________

Auditor de calitate – filiala Ialomiţa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ialomița din localitatea Slobozia, str. Stejarului nr. 20, județul Ialomița, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 6 ore/zi....citeşte mai departe...

____________________________________________________________

Regrete eterne!

CECCAR filiala Dâmboviţa anunţă, cu adâncă durere, încetarea fulgerătoare,  din viaţă, a colegei şi prietenei noastre, doamna Ioana  Preda, Preşedinte al Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR în perioada 2008-2016.

Rămâne în amintirea noastră omul cu suflet generos şi frumos care a ştiut să cultive cu multă demnitate, o cultură organizaţională şi profesională bazată pe armonie, echilibru, pace, bucurie şi iubire.

Condoleanţe familiei îndurerate!

Dumnezeu  să o odihnească în pace!

_____________________________________________________________

Forumul OECD 2018 și Conferința Ministerială

Lideri și factori de decizie din toate sectoarele societății civile – actuali și foști șefi de stat și de guvern, directori executivi, lideri din mari ONG-uri și sindicate, membri proeminenți din media și universități de renume – se reunesc în fiecare an la Paris pentru a dezbate cele mai presante provocări economice și sociale cu care se confruntă societatea. Forumul OECD 2018 a avut loc în zilele de 29 și 30 mai a.c. în săptămâna OECD, la Centrul de conferințe al Organizației, fiind urmat de Conferința ministerială din 31 mai-1 iunie 2018...citeşte mai departe ....

____________________________________________________________

 

Grupul Edinburgh lansează chestionarul „Profesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare” – disponibil și în limba română

Chestionarul Profesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare oferă practicilor mici și mijlocii (PMM-uri) o platformă prin care își pot face auzite opiniile la nivel mondial. PMM-urile pot împărtăși efectele schimbărilor de mediu asupra practicilor lor și, mai important, strategiile pe care le utilizează în prezent și pe care plănuiesc să le utilizeze în viitor pentru a se adapta unei lumi în continuă schimbare și pentru a valorifica oportunitățile aferente acesteia. Rezultatele vor fi esențiale pentru a informa organizațiile profesionale contabile din întreaga lume despre modul în care își pot ajuta cel mai bine membrii din categoria PMM pentru a face față acestor schimbări continue...citeşte mai departe...

____________________________________________________________

 

Conferința Națională de Contabilitate și Fiscalitate – 7 iunie

Interdependența dintre contabilitate, fiscalitate și sistemul bancar conduce la necesitatea unei abordări integrate, esențială pentru buna funcționare a economiei, și stă la baza tematicii primei ediții a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate, eveniment organizat de CECCAR, în parteneriat cu Institutul Bancar Român.

Activitățile pe care experții contabili și contabilii autorizați le pot desfășura ca membri ai organismului profesional CECCAR includ lucrări cu caracter fiscal, iar din perspectiva experților contabili ca intermediari în domeniul fiscal vom aborda, cu acest prilej, modificările aduse Directivei 2011/16/UE, ce au ca termen de transpunere în legislația națională a statelor membre UE finalul anului viitor.

Evenimentul va reuni practicieni și reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniile financiar-bancar și fiscal, iar prezentările și dezbaterile vor aborda subiectele în special din punctul de vedere al provocărilor contabile în respectivele arii de activitate.

Participarea la eveniment se echivalează cu cinci ore de pregătire profesională.

      

___________________________________________________________

Sesiuni de examen de aptitudini

Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală).

____________________________________________________________

Sesiuni de examen de acces la stagiu 

I. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:
 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

_____________________________________________________________

Arhivă 2017

_____________________________________________________________

 Arhivă – Noutăți legislative

_____________________________________________________________

 

Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat a IV-a ediție a Ghidului de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, disponibilă gratuit pe site-ul IFAC, în limba engleză.

Publicat inițial de IFAC în 2010, ghidul are ....
citeşte mai departe...
 
_____________________________________________________________
 Regulamentul General privind Protecţia Datelor
 


Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de ....
citeşte mai departe...

_____________________________________________________________
13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român 
 
 
Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie ...citeşte mai departe....
_____________________________________________________________
Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din localitatea Slatina str. Pacii nr. 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3  Judetul Olt în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt...citeşte mai departe...
_____________________________________________________________
 Reexaminări stagiu

În perioada 08 – 10 iunie 2018 se vor organiza la sediul filialelor CECCAR centru de stagiu, reexaminările  stagiarilor an II cu restanţe din anul I la disciplinele aferente semestrului I (Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială, Economia afacerilor), precum şi reexaminările stagiarilor an III pentru restanţele întregului an II (2017).

______________________________________________________________

 

Congresul IAAER, ediția a 13-a – apel pentru lucrări științifice
 
Congresul IAAER, ediția a 13-a – apel pentru lucrări științifice

Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă (IAAER) va organiza cea de-a 13-a ediția a Congresului mondial al profesorilor și cercetătorilor din domeniul contabil la Sydney, în perioada 8-10 noiembrie 2018, în parteneriat cu Universitatea din Sydney...citeşte mai departe...


_____________________________________________________________

Consilier juridic/consilier economic si consilier președinte în cadrul filialei CECCAR Bucuresti

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din localitatea București Str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4, în vederea ocupării a  3 posturi de consilier juridic/consilier economic (serviciul organizare stagiu, serviciul dezvoltare profesională continua și biroul expertize contabile) și 1 (un) post de consilier președinte, cu contracte de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi (pentru filiala CECCAR București)....citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Consilier statistician în cadrul filialei CECCAR Bucuresti

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din localitatea București Str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4, în vederea ocupării a  2 posturi de consilier statistician(serviciul evidență tablou) cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi (pentru filiala CECCAR București)....citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Bucuresti

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central al CECCAR din localitatea București Str. Intrarea Pielari nr.1, sector 4, în vederea ocupării a doua posturi de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi (pentru filiala CECCAR București). ...citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din localitatea Slatina str. Pacii nr. 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3  Judetul Olt în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi...citeşte mai departe... 

_____________________________________________________________

Paznic în cadrul Aparatului central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează urgent concurs la sediul Aparatului Cental al C.E.C.C.A.R. din București, str. Intararea Pielari nr. 1, sector 4 , în vederea ocupării postului de paznic. ..citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Tulcea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Tulcea din localitatea Tulcea Str. Sălciilor nr. 2, jud. Tulcea în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă determinată de 1 an si program de lucru de 2 ore/zi....citeşte mai departe...

_____________________________________________________________

 Anunţ important

Conturile colectoare deschise la Raiffeisen Bank, vor fi inchise, incepand cu data de 15.05.2018.

Singurul cont colector pentru cotizatii va fi cel deschis la BCR. 


RO98RNCB0128044180940001

Cont Colector Sucursala DAMBOVITA


_____________________________________________________________

Anunț concurs consilier juridic CECCAR – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării a două posturi de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții...continuarea aici..

_____________________________________________________________

 Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) a publicat recent un raport referitor la stadiul adoptării standardelor internaționale la nivelul anului 2017. Conform acestui material, rata de adoptare a standardelor a crescut semnificativ în ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse de IFAC și de organismele sale membre...continuarea aici..

_____________________________________________________________

În atenţia stagiarilor CECCAR 

Evaluarea aferentă semestrului I de stagiu pentru anii I, II și III va avea loc în luna iunie a anului în curs, la sediul filialelor CECCAR centru de stagiu, conform programului de mai jos.

 Anul I

 • Proba scrisă: 10 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

 

 • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială.

 

Anul II

 • Proba scrisă: 9 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

 

 • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Fiscalitate, Contabilitatea institutiilor publice și Contabilitatea organizatiilor non-profit.

 

Anul III

 • Proba scrisă: 8 iunie ora 16.00

Proba scrisă constă în evaluarea celor doua discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

  Durata: 3 ore


 • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietului de practica aferent disciplinei Directive europene în domeniul contabilităţii (echivalent Contabilitate și raportare financiară).

_____________________________________________________________

În atenţia candidaţilor la examenul aptitudini, sesiunea aprilie 2018, Centrul de examen Bucuresti

Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 21 aprilie 2018, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

_____________________________________________________________

În atenţia candidaţilor la examenul aptitudini, sesiunea aprilie 2018, Centrul de examen Bucuresti

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 26 aprilie ora 11.00– 27 aprilie, ora 11.00 se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

Cu acest prilej dorim să vă precizăm faptul că au posibilitatea participării la proba orală a examenului de aptitudini din data de 28 aprilie 2018 doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă din data de 21 aprilie 2018, precum şi candidaţii care vor fi declaraţi admişi în urma reevaluării eventualelor contestaţii depuse.

_____________________________________________________________

Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din localitatea Slatina str. Pacii nr. 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3  Judetul Olt în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt....continuarea aici

_____________________________________________________________

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

 În zilele de 19 și 20 aprilie 2018, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) au organizat la Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG în Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională anuală dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, având în acest an ca temă Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare....continuarea aici.

_____________________________________________________________

Program de lucru 30 aprilie 2018

În ziua de 30 aprilie 2018, filiala Dâmboviţa a CECCAR, nu are program de lucru. 

_____________________________________________________________

 Auditor de calitate – filiala Suceava

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Suceava din localitatea Suceava Str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Suceavaîn vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi...continuarea aici.

_____________________________________________________________

Noi modificari legislative si aplicarea unitara a normelor metodologice privind asigurarile de somaj si beneficiarii de conventii cu AJOFM Dambovita

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează masa rotundă cu tema "Noi modificari legislative si aplicarea unitara a normelor metodologice privind asigurarile de somaj si beneficiarii de conventii cu AJOFM Dambovita", la sediul filialei CECCAR Dambovita, la 03 aprilie 2018, ora  14.00

 

Invitati: reprezentanti ai AJOFM Damboviţa

 

_____________________________________________________________

CONVOCARE CONFERINŢA NAŢIONALĂ A CECCAR DIN 14 APRILIE 2018

CONVOCARE MEMBRII CONSILIULUI FILIALEI

CONVOCARE MEMBRII COMISIEI DE DISCIPLINĂ DE PE LÂNGĂ CONSILIUL FILIALEI

CONVOCARE REPREZENTANŢII MEMBRILOR DESEMNAŢI DE ADUNAREA GENERALĂ

_____________________________________________________________

Alegeri 2018

În conformitate cu Hotărârea Consiliului filialei Dîmboviţa a CECCAR nr. 18/2/14.03.2018, procesul de votare, va avea loc la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR din Tîrgovişte, str. Gimnaziului nr. 82, Sala de Consiliu, în zilele de 22-23 martie 2018, în intervalul orar 10-18. 

 

În conformitate cu  art. 25 din Procedura alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, au drept de vot,  membrii activi ai filialei înscrişi în Tabloul Corpului care și-au îndeplinit toate obilgațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent și nu au fost sancționați, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o hotărâre de sancționare. Listele electorale se vor întocmi pe baza situației existente la data de 28 februarie a anului curent.

_____________________________________________________________

 

Cursuri pregătire profesională  aferente an 2018

Filiala Dâmboviţa a CECCAR organizează în luna martie următoarele cursuri:


- 19 martie 2018 - Contabilitate şi raportare financiară (echivalentul a 10 ore CPD)


- 27 martie 2018 - Fiscalitate (echivalentul a 10 ore CPD) 

 

Locul desfășurării cursurilor : Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13


În conformitate cu Metodologia de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei, aprobată de Conferinţa Naţională Extraordinară din 09 ianuarie 2017, acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei este condiţionată de parcurgerea programului de formare profesională continuă, conform Planului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă (40 ore CPD/an, 120 ore CPD în ultimii 3 ani).

_____________________________________________________________

  Alegeri pentru Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR şi  pentru Comisia de disciplină a filialei Dâmboviţa a CECCAR

 • Graficul de desfăşurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei şi a membrilor Comisiei de disciplină a filialei - aici 

 • Procedura alegerilor la nivelul filialelor CECCAR - aici

 • Declaraţia de candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul filialei - aici

 • Declaraţia de candidatură pentru funcţia de preşedinte şi sau membru în Comisia de disciplină a filialei - aici

În temeiul art.53, Capitolul V “Organele teritoriale ale Corpului” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, cu modificările şi completările aduse ulterior,  şi având în vedere “numărul total de membri înscrişi în evidenţa filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor”, pentru alegerile  din anul 2018 , Consiliul filialei Dâmboviţa va avea un număr de 6 membri, inclusiv preşedintele filialei, repartizat astfel :

 

 

Membri titulari

Membri supleanti

Total membri

Experti contabili (inclusiv preşedintele filialei)

Contabili autorizati

Experti contabili        

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

presedinte (mandat până în anul 2020) + 3 experti contabili 

 

1  

1 

0 

5 

1 

_____________________________________________________________

 

Adunarea generală a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

În ziua de 29 martie 2018, ora 16:30,  în Amfiteatrul Corp B al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  

7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

8. Diverse (dacă este cazul)

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 17, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

_____________________________________________________________

 Versiunile actualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate

Persoane fizice

Persoane juridice

_____________________________________________________________

31 Martie 2018: Prelungire termen viza anuală de exercitare a profesiei

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

1.    Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

2.    De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.

_____________________________________________________________

Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umene și Achiziții. Citeşte mai departe.... 

_____________________________________________________________

Rapoarte de activitate

Depunerea online  a rapoartelor de activitate a fost prelungită până la 28 februarie 2018. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediul filialei se recomandă depunerea online.

Toate persoanele care au depus raportul şi au efectuat plata până la data de 28 februarie a.c. vor beneficia de facilităţile financiare prevăzute în Sistemul de cotizatii.

Facilităţile financiare se vor aplica şi în cazul în care un raport depus iniţial va fi respins şi redepus după data de 28 februarie 2018.

Formulare care vor fi valabile începând cu data de 24 februarie 2018:

Formulare persoane fizice

Formulare persoane juridice 

_____________________________________________________________

Noul cont BCR al filialei Dâmboviţa a CECCAR  în care membrii să facă plata obligaţiilor de membru

RO98RNCB0128044180940001

Cont Colector Sucursala DAMBOVITA

_____________________________________________________________

Rezultatele testării în vederea înscrierii experţilor contabili în GEJ - aici

_____________________________________________________________

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

 

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

_____________________________________________________________

Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification

Colaborarea CECCAR-ACCA s-a concretizat într-un nou acord semnat recent care prevede că membrii CECCAR beneficiază de taxe reduse pentru înregistrarea la ACCA, precum și pentru exceptările de la examenele F1-F3. Citeşte mai departe.... 

_____________________________________________________________

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

_____________________________________________________________

Referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4  Bucureștiîn vederea ocupării postului de referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate........citeşte mai departe

_____________________________________________________________

Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Ilfov

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Ilfov din localitatea București str. Mircea Vodă nr 35, bloc M27, scara 1, etaj 1, ap. 3 sector 3 în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Ilfov......citeşte mai departe

_____________________________________________________________

Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter personal

Au rămas mai puțin de 100 de zile până la 25 mai 2018, dată la care va fi pus în aplicare, în toate statele membre ale Uniunii EuropeneRegulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679. Noile norme vor deveni, astfel, aplicabile, după doi ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a documentului amintit....  citește mai departe

_____________________________________________________________

Conferința Națională de Controlling și Risk Management

 

Noile tendințe în afaceri, transformarea digitală și dinamica proceselor de business produc schimbări în sfera serviciilor financiar-contabile și implicit în rolul pe care îl joacă profesionistul contabil într-o companie. Vă invităm să analizăm alături de reprezentanții..   citește mai departe

_____________________________________________________________

Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii

 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat noile conturi contabile, ce vor fi utilizate pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V Contribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal, pentru veniturile realizate, începând cu data de 1 ianuarie...  citește mai departe

_____________________________________________________________

 Cursuri pregătire profesională  aferente an 2017

Filiala Dâmboviţa a CECCAR organizează următoarele cursuri:


19 februarie 2018 - Contabilitate şi raportare financiară (echivalentul a 10 ore CPD)


20 februarie 2018 - IFRS  (echivalentul a 10 ore CPD) 


În conformitate cu Metodologia de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei, aprobată de Conferinţa Naţională Extraordinară din 09 ianuarie 2017, acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei este condiţionată de parcurgerea programului de formare profesională continuă, conform Planului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă (40 ore CPD/an, 120 ore CPD în ultimii 3 ani).

_____________________________________________________________

Articolul Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii

Articolul Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii  - a fost publicat în 08 februarie 2018 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Propunerile filialei Dâmboviţa privind înscrierea în experţilor contabili în GEJ şi specializările acestora pot fi accesate aici.

_____________________________________________________________

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale în urma reexaminării lucrărilor candidaţilor declaraţi respinşi la examenul de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, care au depus contestaţii în termenul legal, au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Dorim să facem cunoscut faptul că pentru candidaţii care au avut de susţinut o singură disciplină nota de promovare a fost 7 (şapte) astfel încât să fie respectate prevederile art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 În baza dispoziţiilor Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin H.G. 227/2008 cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării contestaţiilor, comisia de examinare şi-a încetat activitatea, iar hotărârile stabilite sunt definitive.

            Cu acest prilej dorim să facem cunoscut faptul că absolvenţii programelor de masterat absenţi sau declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au posibilitatea susţinerii examenului cu ocazia sesiunii 2018 a examenului de admitere la stagiu care se va organiza în cursul lunii octombrie, cu condiţia respectării prevederilor acordurilor de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil din ţară, pentru fiecare program de masterat.

În acest sens, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor este necesară respectarea procedurii detaliată pe site-ul www.cecccar.ro, la rubrica Accesul la profesie – Echivalarea examenului de admitere la stagiu – Condiţii şi etape, prin depunerea dosarului de echivalare, cu documentele actualizate/în termen şi achitarea taxei corespunzătoare.

În perioada imediat următoare vom veni în sprijinul dvs. cu informaţii concrete privind termenul de depunere/completare a dosarelor de echivalare, precum şi de susţinere a examenului de admitere la stagiu din luna octombrie a.c.

_____________________________________________________________

In atenţia stagiarilor din anul al II-lea prezenţi pentru susţinerea reexaminării din 20 şi 21 ianuarie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele reexaminării din 20 şi 21 ianuarie 2018,  au fost afişate la avizierul filialei  Dâmboviţa a CECCAR. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul  05 februarie 2018, ora 10.00 - 06 februarie 2018, ora 10, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email ceccardambovita@ceccardambovita.ro.

După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestatii.

_____________________________________________________________

Protocol încheiat între CECCAR şi CCF

Prin efectul Protocolului încheiat între CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA  (CECCAR) şi CAMERA CONSULTANŢILOR  FISCALI (CCF)pentru membrii comuni ai   celor două organisme profesionale se recunoaşte pregătirea profesională continuă a cursurilor organizate pe domeniul de competenţă Fiscalitate,  în limita a 10 ore de pregătire profesională.

CECCAR recunoaşte, în cadrul programului de pregătire profesională a cursurilor din domeniul Fiscalitate organizate de către CCF, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD. 

CCF recunoaşte, în cadrul programului de pregătire profesională a cursurilor din domeniul Fiscalitate organizate de către CECCAR, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD. 

Recunoaşterea se va face în baza unei adeverinţe eliberată de către CECCAR, respectiv CCF, la cererea persoanelor interesate.  
Protocolul s-a încheiat în data de 21.04
.2017 şi are valabilitate nelimitată.

_____________________________________________________________

In atentia stagiarilor prezenţi pentru sustinerea reexaminării din 20 ianuarie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele reexaminării din 20 ianuarie 2018,  au fost afişate la avizierul filialei  Dâmboviţa a CECCAR. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul  01 februarie 2018, ora 13.00 - 02 februarie 2018, ora 13, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

_____________________________________________________________

In atentia candidatilor prezenti pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinut examenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

_____________________________________________________________

Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Iaşi

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Iaşi a fost publicat în 30 ianuarie şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Topul național 

 Articolul Topul național a fost publicat în 30 Januarie şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

ÎNSCRIERE GEJ ŞI COMPLETARE LISTA EXPERŢI CONTABILI JUDICIARI

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .

Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă.

_____________________________________________________________

Rezultate reexaminare stagiu 13, 14 ianuarie 2018

În ziua 30 ianuarie 2018, ora 09.00, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR,  se vor publica rezultatele finale ale reexaminării stagiarilor anul I, din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018. Eventualele contestaţii se vor transmite în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv până în data de 31 ianuarie 2018, ora 09.00, pe adresa de mail ceccardambovita@ ceccardambovita.ro, cu precizarea că după expirarea termenului de 24 de ore de nu se vor mai primi contestaţii.

_____________________________________________________________

 Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Dolj 

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Dolj a fost publicat în 25 Januarie 2018 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

 Seminar gratuit "Noutati fiscale şi obligaţii declarative"

În ziua de 31 ianuarie 2018, ora 14, sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR găzduieşte seminarul gratuit cu tema „Noutati fiscale şi obligaţii declarative”, cu participarea reprezentanţilor AJFP Dâmboviţa. Sunt invitaţi membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR.

_____________________________________________________________

METODOLOGIA DE ACORDARE A VIZEI ANUALE DE EXERCITARE A PROFESIEI POATE FI DESCĂRCATĂ AICI 

_____________________________________________________________

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE FIZICE POATE FI DESCĂRCAT AICI

INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE FIZICE POT FI DESCĂRCATE AICI

_____________________________________________________________

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE JURIDICE POATE FI DESCĂRCAT AICI

INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE JURIDICE POT FI DESCĂRCATE  AICI

_____________________________________________________________

Șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș

Articolul Șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș a fost publicat în 17 Ianuarie şi poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, conform art. 3 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

 Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, din zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, organizat în cadrul Centrului de examen Argeș se va derula la sediul CECCAR Filiala Argeș, din Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, județul Argeș.

Examenul de admitere la stagiu se va susţine după urmează:

·         În ziua de 20 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de câte o oră pentru fiecare disciplină de examen;

·         În ziua de 21 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durata de câte 45 minute pentru fiecare disciplină de examen;

·         În cazul absolvenţilor programelor de masterat pentru care este necesară susţinerea doar a unor probe de examen, timpul de rezolvare se va calcula proporţional cu numărul de discipline la care se susţine examenul.

 

Accesul în sala de examen în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 se va face între orele 10.15 – 10.45.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR

Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, începând de mâine 16.01.2017.

_____________________________________________________________

Cursuri pregătitoare examenului de admitere la profesia de expert contabil/contabil autorizat


Filiala Dâmboviţa a CECCAR organizează cursuri pregătitoare examenului de admitere la profesia de expert contabil/contabil autorizat, începând cu luna februarie 2018. 


La cerere, CECCAR oferă posibilitatea pregătirii examenului de admitere la profesia de expert contabil/contabil autorizat şi prin conectare la platforma on-line. 

Cererea de înscriere poate fi accesată aici.

_____________________________________________________________

Şef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă

Articolul Şef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă a fost publicat în 10 Januarie şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Șef birou evidență tablou

Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Argeș a fost publicat în 10 Januarie şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Raport de activitate 2017

Membrii CECCAR pot depune Raportul de  activitate pentru anul 2017,  începând cu data de 15 ianuarie 2018. 

_____________________________________________________________

Calendar acţiuni stagiu 2018

CALENDAR ACTIUNI STAGIU 2018

 

Luna

Zi

Actiune

IANUARIE

13

Reexaminare an I semestru 1

14

Reexaminare an I semestru 2

20-21

Reexaminare an II si III

20-21

Examen diferente master

FEBRUARIE

16-18

Intalnire 1 anul I semestrul I
Intalnire 1 anul II semestrul I
Pregatire an III

MARTIE

16-18

Intalnire 2 anul I semestrul I
Intalnire 2 anul II semestrul I
Pregatire an III

APRILIE

21

Examen aptitudini - zi 1

28

Examen aptitudini - zi 2

MAI

04-06

Intalnire 3 anul I semestrul I
Intalnire 3 anul II semestrul I
Pregatire an III

IUNIE

08-10

Evaluare stagiari I, II,III

IULIE

06-08

Intalnire 1 anul I semestrul II
Intalnire 1 anul II semestrul II
Pregatire an III

14-15

Reexaminare an I,II,III

SEPTEMBRIE

14-16

Intalnire 2 anul I semestrul II
Intalnire 2 anul II semestrul II
Pregatire an III

22-23

Evaluare an III

OCTOMBRIE

6

Examen acces - zi 1

13

Examen acces - zi 2

26-28

Intalnire 3 anul I semestrul II
Intalnire 3 anul II semestrul II

NOIEMBRIE

10

Examen aptitudini - zi 1

17

Examen aptitudini - zi 2

DECEMBRIE

07-09

Evaluare stagiari I, II

14-16

Reexaminare an I,II,III

_____________________________________________________________

ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor

Articolul ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor  a fost publicat în 28 Decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017

Articolul Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

a fost publicat în 27 Decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, viza anuală de exercitare a profesiei are valabilitate până la data de 28 februarie  2018.

_____________________________________________________________

Sărbătoarea de Crăciun 

Articolul Sărbătoarea de Crăciun a fost publicat in 22 Decembrie şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

IFRS® 2017

 Articolul Ediția în limba română a IFRS® 2017, fost publicat in 21 Decembrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Rezultate evaluare susţinută de stagiarii anului I şi al II-lea

Rezultatele evaluării susţinute de stagiarii anului I şi al II-lea, în data de 09 decembrie 2017, sunt afişate la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR.

_____________________________________________________________

Articolul Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017

Articolul Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017  - a fost publicat în 15 decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Articolul Consilier președinte

Articolul Consilier președinte  - a fost publicat în 14 decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Articolul Consilier președinte în cadrul filialei București

Articolul Consilier președinte în cadrul filialei București  - a fost publicat în 14 decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Articolul Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali

Articolul Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali  - a fost publicat în 11 decembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Expertiza contabilă judiciară. Cazuistica litigiilor ce privesc societăţi comerciale şi alte entităţi 

În ziua de 11 decembrie 2017, începând cu ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, va avea loc seminarul cu tema „Expertiza contabilă judiciară. Cazuistica litigiilor ce privesc societăţi comerciale şi alte entităţi ”.


Agenda sesiunii cuprinde:
1. Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară cu membrii Grupului Experţilor Contabili Judiciari şi beneficiarii lucrărilor acestora;
2. Analiza gradului de acoperire cu specializări;
3. Instruirea experţilor contabili judiciari cu privire la tipologia expertizelor contabile ce privesc societăţi comerciale şi alte entităţi; 
4. Sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Invitaţia s-a comunicat Tribunalului Dâmboviţa şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa. 

_____________________________________________________________

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017

Articolul Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 a fost publicat in 5 decembrie 2017 și poate fi vizualizat aici.

_____________________________________________________________

Invitatie petrecere de Crăciun 

Articolul Invitatie petrecere de Crăciun  a fost publicat in 24 noiembrie şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Conexiunea dintre legislaţia muncii şi serviciile contabile

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează în parteneriat cu ITM Dâmboviţa, în ziua de 29 noiembrie 2017, începând cu ora 14, seminarul cu tema Conexiunea dintre legislaţia muncii şi serviciile contabile.

Agenda sesiunii oferă participanţilor posibilitatea de a se informa şi de a participa în mod activ la dezbaterea  ultimelor modificări intervenite în domeniul legislaţiei muncii, abordarea unor aspecte ce privesc etica  serviciilor contabile în lumina Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 cu modificările şi completările ulterioare sau exigenţe calitative ale expertizei contabile judiciare în litigiile ce vizează legislaţia muncii.

_____________________________________________________________

 Workshop Operaţiuni bancare în era digitala. Asigurări de viaţă şi pensii private

CECCAR filiala Dâmboviţa şi ING organizează în ziua de 27 noiembrie 2017, ora 14.00   workshop-ul cu tema Operaţiuni bancare în era digitală. Asigurări de viaţă şi pensii private.

Invitaţi: Birlog Liciana si Savu Daniela de la ING OFFICE

Oprea Liliana- UNIT MANAGER la NN ASIGURARI

În prima sesiuneprofesioniştii contabili au posibilitatea să îşi aprofundeze cunoştinţele despre metodele de plată electronică, despre plăţile cu cardul, despre eficientizarea activităţilor de contabilitate prin introducerea cardurilor şi a plăţilor electronice în companii.

In cea de-a doua sesiune vor fi prezentate informaţii legate de pensiile private, beneficiarii sistemelor de pensii private şi facilităţile fiscale de care beneficiază contractanţii acestora.

_____________________________________________________________

Curs Fiscalitate 27 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în ziua de 27 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Fiscalitate, echivalentul a 10 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 16.

Aici se poate descărca cererea tip.

_____________________________________________________________

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară

Articolul Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară  a fost publicat în 21 Noiembrie şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

Articolul 20 şi 21 ianuarie 2018 - Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat - a fost publicat in 20 Noiembrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Ședința Consiliului IFAC

Articolul Ședința Consiliului IFAC - a fost publicat în 20 Noiembrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Rezultate examen de aptitudini 11 noiembrie 2017 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

_____________________________________________________________

Rezultate examen admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat 2017 

Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

_____________________________________________________________

Auditor de calitate - filiala CECCAR Argeş

 Articolul Auditor de calitate - filiala CECCAR Argeş -  a fost publicat în 16 Noiembrie și poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

 Managementul fondurilor europene -26 noiembrie 2017

Curs Managementul fondurilor europene - 26 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în ziua de 26 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Managementul fondurilor europene,  echivalentul a 10 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 9.

În conformitate cu materialele aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09.01.2017, fiecare cursant are obligaţia efectuării unui număr de 40 ore curs, din care, 30 ore contabilitate şi fiscalitate şi 10 ore altă disciplină.

 

 Aici se poate descărca cererea tip.

_____________________________________________________________

Expertiza contabilă -25 noiembrie 2017

Curs Expertiză contabilă - 25 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în ziua de 25 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Expertiză contabilă,  echivalentul a 10 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 11.

În conformitate cu materialele aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09.01.2017, fiecare cursant are obligaţia efectuării unui număr de 40 ore curs, din care, 30 ore contabilitate şi fiscalitate şi 10 ore altă disciplină.

 Aici se poate descărca cererea tip.

_____________________________________________________________

Contabilitate şi raportare financiară -20 noiembrie 2017

Curs Contabilitate şi raportare financiară 20 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în ziua de 20 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Contabilitate şi raportare financiară,  echivalentul a 10 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 16.

În conformitate cu materialele aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09.01.2017, fiecare cursant are obligaţia efectuării unui număr de 40 ore curs, din care, 30 ore contabilitate şi fiscalitate şi 10 ore altă disciplină.

 Aici se poate descărca cererea tip. 

_____________________________________________________________

Contabilitate şi raportare financiară -18 noiembrie 2017

Cursul pe domeniul de competenţe Contabilitate şi raportare financiară, programat pentru ziua de 18 noiembrie 2017, se reportează pentru o nouă perioadă.  

_____________________________________________________________

În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini sesiunea 11 şi 18 noiembrie 2017

Proba scrisă din data 11 noiembrie 2017, se va desfăşura în cadrul Universității Artifex din București, situată în Strada Economu Cezărescu, nr. 47-59, sector 6.

Intrarea candidaţilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul orar 8.00 – 8.45, pe baza cărţii de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Examenul începe la orele 9.00.

Repartizarea candidaților în săli se poate consulta pe site-ul filialei BUCUREŞTI. 

_____________________________________________________________

Seminar CECCAR-Edenred: Aspecte fiscale și comerciale privind tichetele de masă, tichetele cadou și voucherele de vacanță

_____________________________________________________________

Seminar CECCAR-Edenred: Aspecte fiscale și comerciale privind tichetele de masă, tichetele cadou și voucherele de vacanță

 

Detalii cu privire la legislația tichetelor de masă, tichetelor cadou și voucherelor de vacanță, avantajele utilizării acestora și încadrarea contabilă puteți afla marți, 14 noiembrie a.c., începând cu ora 16.15, la seminarul gratuit organizat de CECCAR Filiala Dâmbovița și Edenred cu tema Aspecte fiscale și comerciale privind tichetele de masă, tichetele cadou și voucherele de vacanță.

Participarea la seminar se echivalează cu patru ore de formare profesională (două ore verificabile la sala de curs și două neverificabile) pentru membrii care au îndeplinite obligațiile profesionale față de Corp la data participării la seminar.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră prin e-mail, la adresa ceccardambovita@ceccardambovita.ro, până luni, 13 noiembrie a.c., ora 12.00.

La finalul evenimentului veți participa la o tombolă. Detalii puteți afla accesând agenda evenimentului (click aici).

_____________________________________________________________

Ziua Internaţională a Contabilului

 Articolul Ziua Internațională a Contabilului a fost publicat in 9 Noiembrie 2017 şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

Ziua Internaţională a Contabilului

Articolul Ziua Internațională a Contabilului a fost publicat in 9 Noiembrie 2017 şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

 Rezultate examen de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii  în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

_____________________________________________________________

Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR

 Articolul Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR  a fost publicat în 7 Noiembrie 2017şi poate fi vizualizat aici.

_____________________________________________________________

 În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini sesiunea 11 şi 18 noiembrie 2017

Candidaţii la examenul de aptitudini, sesiunea 11 şi 18 noiembrie 2017, care s-au înscris la filiala Dâmboviţa a CECCAR, vor susţine examenul la Centrul de examen Bucureşti. 

 

_____________________________________________________________

Curs Contabilitate şi raportare financiară 18 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în ziua de 18 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Contabilitate şi raportare financiară,  echivalentul a 10 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 9.

În conformitate cu materialele aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09.01.2017, fiecare cursant are obligaţia efectuării unui număr de 40 ore curs, din care, 30 ore contabilitate şi fiscalitate şi 10 ore altă disciplină.

Aici se poate descărca cererea tip. 

_____________________________________________________________

 
Curs Contabilitate şi raportare financiară 11-12 noiembrie 2017

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează, în perioada 11-12 noiembrie 2017, curs PNDPC pe domeniul de competenţă Contabilitate şi raportare financiară,  echivalentul a 20 ore CPD. 

Cursul va avea loc în Amfiteatrul Corpului B al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13 (zona Campus-Dedeman), începând cu ora 9.

În conformitate cu materialele aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din data de 09.01.2017, fiecare cursant are obligaţia efectuării unui număr de 40 ore curs, din care, 30 ore contabilitate şi fiscalitate şi 10 ore altă disciplină.

 Aici se poate descărca cererea tip. 

_____________________________________________________________

 Legea privind plata defalcată a TVA

Articolul Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat  a fost publicat in 1 Noiembrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

Articolul Noi publicații pentru stagiarii CECCAR  a fost publicat in 30 octombrie şi poate fi consultat aici.  

_____________________________________________________________

 IFAC – Dileme etice în era digitală 

 Articolul IFAC – Dileme etice în era digitală a fost publicat în 26 octombrie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR 

 Articolul Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR a fost publicat in data de 24 October 2017  şi  poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

În atenţia stagiarilor anul III

 Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

_____________________________________________________________

 Decizie a Curții Europene de Justiție

Articolul Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi  a fost publicat in 20 Octombrie şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

 Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale 

Articolul Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale a fost publicat în 16 octombrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

 

Articolul Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară a fost publicat in 11 Octombrie şi poate fi accesat aici .

_____________________________________________________________

IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența 

Articolul Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența a fost publicat in 11 Octombrie şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Procedura de obținere Aviz de principiu pentru înregistrarea unei societăți membre CECCAR la Registrul Comerțului aici

Cerere pentru emiterea unui aviz de principiu în vederea constituirii unei societăţi aici

Cerere pentru emiterea unui aviz de principiu în vederea modificării unei societăți aici

_____________________________________________________________

În atenția absolvenților programelor de masterat 

Articolul În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil  a fost publicat in 4 Octombrie 2017şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat 

 

 

Articolul Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 a fost publicat in 4 Octombrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Articolul Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017 a fost publicat in 3 octombrie 2017 şi poate fi vizualizat aici.

_____________________________________________________________

Informaţii privind examenul de acces la stagiu sesiunea 07 –14 octombrie 2017

 

În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini care susţin examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat, în centrul de examen Prahova 

Examenul se va desfasura la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti Bdul. Bucureşti nr.39, ora 11.00 la amfiteatrul FA1, corpul C parter (candidaţii se vor prezenta ȋncepând cu ora 10.00, având asupra lor actul de identitate, pix, calculator simplu de birou şi plan de conturi).

_____________________________________________________________

 În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini care susţin examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat, în centrul de examen București

Examenul se va desfasura la  Universitatea Titu Maiorescu- Corp M, Calea Văcărești nr.187, Sector 4 (în apropierea stației de metrou Timpuri Noi), începând cu ora 11.00. Accesul candidaților în sălile de examen se face între orele 10:00 şi 10:45, pe baza actului de identitate.

_____________________________________________________________

În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini care susţin examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat, în centrul de examen Brașov,

Examenul se va desfasura la Sala S II 1 din Corpul S al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere al Universității Transilvania, Str. Șirul Beethoven , nr. 1, vis-à-vis de Maternitatea Brașov.     

Accesul în sălile de examen va fi permis între orele 10,15 – 10,45.

Examenul va începe la ora 11.00 . După această oră nu se va mai permite accesul niciunei persoane!

La intrarea în săli candidaţii vor prezenta obligatoriu C.I. / B.I.


* pentru experţii contabili

 În ziua de 07 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;

 

            În ziua de 14 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

 * pentru contabilii autorizaţi

În ziua de 07 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept cu o durată de 3 ore

_____________________________________________________________

Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS)

Articolul Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS) - a fost postat în  29 septembrie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio

Articolul Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii - Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București a fost publicat în data de 27 September 2017 şi poate fi acesat aici. 

_____________________________________________________________

În atenţia candidaţilor la  examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat 

Sesiunea 07, 14 octombrie 2017

Candidații înscriși la examenul de admitere la stagiu,  în vederea obținerii calității de expert contabil și contabil autorizat sesiunea 2017, din județul Dâmbovița, vor susţine examenul în funcţie de centrul de examen pentru care şi-au exprimat opţiunea, după cum urmează:

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Dâmbovița, urmează să susţină examenul  la Centrul de examen Prahova.

Locul desfășurării examenului este municipiul Ploieşti, Universitatea de Petrol şi Gaze, Amfiteatrul FA-1, Corp C, Parter, Bdul. Bucuresti nr. 39.

Pentru confirmări și informatii suplimentare se va contacta filiala CECCAR Prahova  cu sediul în  Ploieşti, str. I.H. Radulescu nr.4A, tel.: 0770 971 935, 0244/52.31.75,  0244/51.22.68

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen Brașov, urmează să susţină examenul în municipiul Brașov (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior,  se poate consulta pe site-ul filialei Braşov sau prin informaţii solicitate direct de la filiala CECCAR Braşov).

Candidaţii care au optat pentru  Centrul de examen București, vor susține examenul în municipiul București (locul desfășurării examenului urmează să fie postat ulterior, se poate consulta pe site-ul filialei Bucureşti sau prin informaţii solicitate direct de la filiala CECCAR Bucureşti).

Probele de examen vor avea loc după cum urmează:

În ziua de 07  octombrie 2017, începând cu ora 11.00,  va avea loc proba scrisa la disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate și Drept, cu o durată de 3 ore,  pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat.

În ziua de 14 octombrie 2017, începând cu ora 11.00,    va avea loc proba scrisă la disciplinele: Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiza contabila și Doctrina și deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil.

CECCAR FILIALA DÂMBOVIŢA UREAZĂ MULT SUCCES ŞI CELE MAI BUNE REZULTATE, TUTUROR CANDIDAŢILOR!

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR

Seminarul cu tema „Modificări ale legislaţiei muncii. Contractul cu timp parţial şi evidenţa timpului lucrat”-29 septembrie 2017

programat pentru ziua de 29 septembrie 2017, începând ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, cu participarea reprezentanţilor ITM Dâmboviţa, se reportează pentru o perioadă viitoare.

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR

Seminarul cu tema „Modificări ale legislaţiei muncii. Contractul cu timp parţial şi evidenţa timpului lucrat”-29 septembrie 2017

În ziua de 29 septembrie 2017, începând ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, va avea loc seminarul cu tema „Modificări ale legislaţiei muncii. Contractul cu timp parţial şi evidenţa timpului lucrat, cu participarea reprezentanţilor ITM Dâmboviţa.

_____________________________________________________________

În atenţia experţilor contabili judiciari 

 

Protocol de colaborare între CECCAR filiala Dâmboviţa şi Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

În ziua de 27 septembrie 2017, începând ora 15, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, va avea loc semnarea unui Protocol de colaborare între CECCAR filiala Dâmboviţa şi Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Sunt invitaţi să participe la ceremonie, experţii contabili judiciari care doresc să se înscrie în Lista experţilor  contabili judiciari  care optează pentru efectuarea expertizelor contabile în cauze aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR

Seminar cu tema Noutăţi legislative privind TVA” - 28 septembrie 2017

În ziua de 28 septembrie 2017, începând cu ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR,  va avea loc seminarul cu tema „Noutăţi legislative privind TVA-Plata defalcată a TVA”, cu participarea reprezentanţilor AJFP Dâmboviţa. 

_____________________________________________________________

Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a

_____________________________________________________________

În atenţia stagiarilor CECCAR din anul I


Evaluarea scrisă din data de 26 septembrie a.c., va putea fi susţinută şi la sediul filialei de domiciliu/înscriere,

cu respectarea programului deja stabilit.

Intervalul orar de susţinere a probei este: 17:00-20:00

În funcţie de numărul stagiarilor care nu promovează şi disponibilitatea evaluatorilor,

se va stabili o dată ulterioară pentru reexaminare. Cu ocazia sesiunii de reexaminare pot susţine probele

şi cei care din motive obiective şi justificate nu au fost prezenţi la una sau ambele probe de evaluare. 

_____________________________________________________________

 

Cursuri on-line examen admitere

In atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat  

CECCAR organizează cursuri on-line de pregătire pentru Examenul de Acces la stagiu sesiunea 2017, cu o durată de 64 ore la sală

(4 ore/zi), la disciplinele: Contabilitate (32 ore), Expertiză contabilă (4 ore), Evaluare economică (8 ore), Drept (4 ore), Audit (4 ore),

Fiscalitate (8 ore) şi Doctrină şi deontologie profesională (4 ore).

Aceste cursuri pot fi transmise online către fiecare participant, prin crearea unui cont personal, ulterior având acces la filmările online.

Taxa de participare pentru cele 64 de ore aferente cursului online este de 400 lei (tva inclus).

Eventualele întrebari sau neclaritati ale cursantilor vor fi transmise lectorilor urmand ca raspunsurile sa fie comunicate ulterior

tuturor persoanelor care au achitat taxa de participare la curs.

Persoanele care doresc să beneficieze de avantajele pregătirii examenului de admitere la stagiul de expert contabil/contabil autorizat

sub îndrumarea singurei autorităţi competente în gestiunea profesiei de expert contabi/contabil autorizat, 

optând pentru efectuarea cursurilor on-line, sunt invitate să transmită filialei Dâmboviţa a CECCAR,

dovada achitării taxei de curs în cel mai scurt timp, numele şi  adresa de mail personală. 

Persoanelor care vor urma acest demers li se va crea cont şi vor primi acces pe mail.

Detaliile tehnice şi înregistrarea orelor de curs vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, de către Direcţia Informatică,

din cadrul Aparatului Central al CECCAR.

_____________________________________________________________

Accountancy Europe (ACE)

Articolul Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, 

a fost publicat in 18 Septembrie 2017 a şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

 

 Ziua Naţională a Contabilului  Român - aici

_____________________________________________________________

Invitatie Ziua Naţională a Contabilului 

În ziua de 21 septembrie a.c, începând cu ora 15, la Sala de conferinţe a  Hotel Nova vor avea loc manifestările dedicate

Zilei Naţionale a Contabilului Român.    

Invitaţia şi programul pot fi accesate aici. 

_____________________________________________________________

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat

Absolvenţii  programelor de masterat care doresc să-şi echivaleze disciplinele programului de masterat

cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, în vederea înscrierii directe la stagiu,

începând cu data de 01 ianuarie 2018,  au ca termen orientativ de depunere a dosarelor, data de 29 septembrie 2017.

_____________________________________________________________
Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR

 Articolul Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR

a fost publicat în 22 august 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Întâlnire diseminare informații cu privire la examenul de acces la stagiu de expert contabil si contabil autorizat

În data de 16 august 2017, orele 16,00, la sediul filialei Dâmbovița a CECCAR va avea loc o întâlnire în vederea diseminării informațiilor cu privire  la examenul de acces la stagiu de expert contabil si contabil autorizat, sesiunea 7,14 octombrie 2017.

_____________________________________________________________

Program de lucru filială 14.08.2017-21.08.2017

În perioada 14.08.2017 - 15.08.2017 inclusiv nu se lucrează.

Activitatea se va relua pe data de 16.08.2017 de la ora 08.00 și programul de lucru în perioada 16.08.2017 - 18.08.2017, 21.08.2017 inclusiv se va prelungi până la orele 18.00.

_____________________________________________________________

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.

 

 Pentru informații suplimentare, click pe imagine:

  

Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil  și  contabil autorizat

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu 

Programa aferentă examenului de acces la stagiu

Sesiuni de examen de acces la stagiu

Calendar cursuri

_____________________________________________________________

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialelor.


Articolul Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

 a fost publicat în 28 iulie 2017 și poate  fi accesat  aici

_____________________________________________________________

 Ziua Naţională a Contabilului Român 2017

 Imagine Ziua Naţională a Contabilului Român 2017 a fost publicată în 08.08.2017 și poate fi accesată aici.

_____________________________________________________________

   În conformitate cu art.5 din Sistemul de cotizații din cadrul CECCAR, aprobat prin Conferința Națională Extraordinară din  data de 09.01.2017: 

 "Neplata  cotizației de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe  datorate. După data de 01 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01% pe zi de întârziere, până la data plății. Neplata cotizațiilor

  pe o perioadă de un an de la data constituirii obligației de plată, atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificările

și completările ulterioare."

   În conformitate cu  Decizia Biroului Permanent al Consiliului filialei  din data de 13.07.2017 :- lista membrilor cu cotizații neachitate la 30.09.2017 aici

   Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0245220016 sau prin adresa de e-mail a filialei, ceccardambovita@ceccardambovita.ro.

_____________________________________________________________

IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată

Articolul IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată a fost publicat in 04.08.2017 și poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

  Articolul Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat,

disponibilă la filialele CECCAR a fost publicat in 02.08.2017  și poate  fi accesat aici

_____________________________________________________________

Cursuri de pregătire profesională, la CECCAR Dâmbovița

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA organizează cursuri de pregătire profesională în domeniile contabilitatea instituțiilor publice, contabilitate și raportare financiară,

fiscalitate, accesarea fondurilor europene.

Cursurile se adresează profesioniștilor în domeniu, precum și oricărei persoane interesate să-și aprofundeze cunoștințele în domeniile financiar-contabil și fiscal.

De asemenea, CECCAR Dâmbovița organizează programe de formare profesională de calificare (lungă durată), autorizate de ANC, pentru:

inspector resurse umane, asistent de gestiune, lucrător în comerț, recepționer-distribuitor.

Persoanele care au lucrat în domenii complementare pot beneficia, în urma unei evaluări inițiale, de perioade de formare reduse.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați filiala la tel./fax 0245.22.00.16 sau prin e-mail, la adresa ceccardambovita@ceccardambovita.ro

_____________________________________________________________

 

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

Articolul Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

 a fost publicat în 28 iulie 2017 și poate  fi accesat  aici

_____________________________________________________________ 

Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare

Articolul Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare

 a fost publicat în 21 iulie 2017 și poate  fi accesat  aici

_____________________________________________________________

Prodomo nr.2 (februarie-mai 2017)

_____________________________________________________________

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de

contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

a fost publicat în 20 iulie 2017 și poate  fi accesat  aici

_____________________________________________________________

IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

Articolul IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public

a fost publicat în 19 iulie 2017 și poate  fi accesat aici

_____________________________________________________________

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial


În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ......

Articolul îl găsiți integral aici

_____________________________________________________________

ACCESUL LA PROFESIE

_____________________________________________________________

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil sesiunea 2017.

 Cererea de înscriere se poate descărca aici.

_____________________________________________________________

În atenţia stagiarilor anului I  la CECCAR filiala Dâmboviţa

În data de 13.07.2017, ora 16.00, va avea loc întâlnirea de prezentare a programului activităților de stagiu aferent anului I.

Întâlnirea se va desfășura la sediul Filialei CECCAR Dâmbovița din str. Gimnaziului nr.82, Târgoviște.

_____________________________________________________________

Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public

Articolul Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public

a fost publicat în 05 iulie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor CECCAR filiala Dâmboviţa

Invitaţie conformare Norme profesionale 

Lista membrilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Corp respectiv

nu au depus Declaraţia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017

/Raportul anual de activitate pe anul 2016 sau  nu au achitat cotizaţiile profesionale

a fost postată în data de 29 iunie 2017 şi poate fi accesată aici.

Invităm membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR, aflaţi în această situaţie,

să urgenteze  depunerea documentelor mai sus menţionate la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR,

conform Normelor CECCAR.

_____________________________________________________________

Asistent de cabinet

Articolul Asistent de cabinet

a fost publicat în 29 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

 Economist in economie generală

Articolul Economist in economie generală

a fost publicat în 26 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara

a fost publicat în 23 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

 Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat

Articolul Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat

a fost publicat în 23 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților

 Articolul Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților

a fost publicat în 23 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților 

Articolul Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților

a fost publicat în data de 21 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente 

Articolul Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente

a fost publicat în data de 21 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20

Articolul RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20

a fost publicat în data de 21 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

Articolul Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

a fost publicat în data de 21 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Articolul Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta

a fost publicat în data de 21 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.

_____________________________________________________________

Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale.

Cazuistica fenomenului de spălare a banilor

În data de 20 iunie 2017, ora 13, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR va avea loc seminarul cu tema: 
„Aspecte practice privind expertiza contabilă judiciară în cazuri penale. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor”.
Agenda sesiunii cuprinde:
I. Expertiza contabilă judiciară în cazuri penale: rol, importanţă, semnificaţie şi contribuţii la soluţionarea cauzelor
1. Analiza activităţii de expertiză contabilă judiciară cu membrii Grupului expertize judiciare şi beneficiarii lucrărilor acestora;
2. Analiza gradului de acoperire cu specializări;
3. Instruirea experţilor contabili judiciari cu privire la expertizele ce se efectuează în cauze penale;
II. Cazuistica fenomenului de spălare a banilor 
 III. Sesiune de întrebări şi răspunsuri.
Participă, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai IPJ Dâmboviţa.

_____________________________________________________________

Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017  

Articolul Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017  

a fost publicat în 13  iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe 

Articolul Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe

a fost publicat în 13  iunie 2017 şi poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9 

Articolul Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9

a fost publicat în 13  iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Pregătirea tehnică  a stagiarilor din anul al III-lea CA

Miercuri, 14.06.2017, se desfăşoară pregătirea tehnică  a stagiarilor din anul al III-lea CA, în Sala de curs "Theodor Ştefănescu" din incinta sediului administrativ al filialei CECCAR Dâmboviţa din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82. 

Programul sesiunii:

16:00-16:30 Recapitulare pregătire tehnică anul al II-lea -CA
16:30-18:00 Pregătire tehnică anul al III-lea-CA

_____________________________________________________________

Pregătirea tehnică  a stagiarilor din anul al II-lea CA

Marţi, 13.06.2017, se desfăşoară pregătirea tehnică  a stagiarilor din anul al II-lea CA, în Sala de curs "Theodor Ştefănescu" din incinta sediului administrativ al filialei CECCAR Dâmboviţa din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82. 

 Programul sesiunii:

16:00-16:30 Recapitulare pregătire tehnică anul  I -CA
16:30-18:00 Pregătire tehnică anul al II-lea-CA

_____________________________________________________________

Pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor  din anul al III-lea

Luni, 12.06.2017, se desfăşoară pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor  din anul al III-lea, în Sala de curs "Theodor Ştefănescu" din incinta sediului administrativ al filialei CECCAR Dâmboviţa din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82. 

 Programul sesiunii:
16:00-17:00 Pregătire deontologică- EC, CA
17:00-17:30 Recapitulare pregătire tehnică anul al II-lea -EC
17:30-19:00 Pregătire tehnică anul al III-lea-EC

_____________________________________________________________

Pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor  din anul al II-lea

Sâmbătă 10.06.2017, se desfăşoară pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor  din anul al II-lea, în Sala de curs "Theodor Ştefănescu" din incinta sediului administrativ al filialei CECCAR Dâmboviţa din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82. 

Programul sesiunii:
09:00-10:00 Pregătire deontologică- EC, CA
10:00-10:30 Recapitulare pregătire tehnică anul I -EC
10:30-12:00 Pregătire tehnică anul al II-lea-EC

_____________________________________________________________

Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia 

 Articolul Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia 

a fost publicat în 9 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială 

Articolul Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială 

a fost publicat în 9 iunie 2017 şi poate fi accesat aici. 

_____________________________________________________________

Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe 

Articolul Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe

a fost publicat în 7 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.   

_____________________________________________________________

Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial 

Articolul Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial

- a fost publicat în 7 iunie 2017 şi poate fi accesat aici.  

_____________________________________________________________

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii "inactivi"  

Articolul Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii "inactivi" 

a fost publicat în 6 iunie 2017 şi poate fi accesat aici .

_____________________________________________________________

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru

obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat 

Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru

obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat a fost publicat în 6 iunie 2017 şi poate fi accesat  aici. 

_____________________________________________________________

Program de lucru filială 01.06.2017-05.06.2017

În perioada 01.06.2017-05.06.2017 inclusiv nu se lucrează.

Activitatea se va relua pe data de 06.06.2017, ora 8.

_____________________________________________________________

Principiile contabilităţii  -  factori determinanţi  în asigurarea fidelităţii situaţiilor financiare

În ziua de 30 mai 2017 ora 14.00, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR  va avea loc  masa rotundă cu tema „Principiile contabilităţii  -  factori determinanţi  în asigurarea fidelităţii situaţiilor financiare”. Moderator este Dinu Mioara, auditor de calitate în cadrul DUANPAC.

_____________________________________________________________

Comunicat important

Stimate colege,

Stimați colegi,

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

_____________________________________________________________

Termen-limită depunere Formular 010

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017). 

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

·Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;

·Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz. 

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

_____________________________________________________________

Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială

 Articolul Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare  a fost publicat

în 23 Mai 2017  şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

 IFRS 17 - Un nou standard pentru contractele de asigurări emis de IASB

Articolul IFRS 17 - Un nou standard pentru contractele de asigurări emis de IASB  a fost publicat în 22 mai 2017  şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat

 Articolul Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe, a fost publicat în 16 mai 2017 şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

 Graficul activităţii de stagiu 2017, filiala Dâmboviţa a CECCAR, anul al II-lea şi al III-lea

12 iunie 2017– distribuire, la sediul filialei,  subiecte lucrări de rezolvat proba scrisă, sem I 2017, anul al II-lea şi al III-lea 

17 iunie 2017 - evaluare proba scrisă şi orală, sem I 2017– anul al II-lea şi al III-lea

16 octombrie 2017- distribuire, la sediul filialei,  subiecte lucrări de rezolvat proba scrisă, sem al II-lea 2017, anul al III-lea 

 21 octombrie 2017- evaluare proba scrisă şi orală, sem al II-lea 2017– anul al III-lea

4 decembrie 2017 - distribuire, la sediul filialei,  subiecte lucrări de rezolvat proba scrisă, sem al II-lea 2017, anul al II-lea

9 decembrie - evaluare proba scrisă şi orală, sem al II-lea 2017– anul al II-lea

_____________________________________________________________

Curs fiscalitate LIVE de la Timişoara- 11.05.2017 - aici

_____________________________________________________________

Consilier învătământ în cadrul Aparatului Central al CECCAR

Articolul Consilier învătământ în cadrul Aparatului Central al CECCAR a fost publicat în 10 mai 2017 şi poate fi vizualizat aici.  

_____________________________________________________________

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

Articolul Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR  a fost publicat în 9 Mai 2017 şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

CECCAR şi Bursa de Valori Bucureşti susţin educaţia financiară 

Articolul  CECCAR şi Bursa de Valori Bucureşti susţin educaţia financiară a fost publicat în 9 mai 2017 şi poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

În atenţia membrilor suspendaţi

Membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR cu statut de membru suspendat la data de 8 mai 2017 sunt invitaţi să se prezinte la sediul filialei, în cel mai scurt timp, pentru clarificarea statutului.

Conform art. 21 alin (4) din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive (…”).

Potrivit art. 12 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat aprobată prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 78 din 9 ianuarie 2017:

(1) Pe parcursul anului 2017 toţi membrii suspendaţi, în vederea respectării dispoziţiilor   art. 21, alin. 4 din OG 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să-şi definească statutul din perspectiva prezentei metodologii.

Reînscrierea membrilor suspendaţi în Tabloul Corpului se va face conform prevederilor art. 102 din Regulamentul de organizare şi funcţionare CECCAR, „Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs precedurii prevăzute pentru înscriere.”

_____________________________________________________________

Articolul Forumul Strategic al Profesiei Contabile, publicat la 5 mai 2017, poate fi vizualizat aici.  

_____________________________________________________________

Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

În ziua de 11 mai 2017, ora 14, la sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR, se organizează seminarul cu tema  “Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii”, organizat de CECCAR filiala Dâmboviţa cu sprijinul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa.

Agenda sesiunii

1.                           Prezentarea noutăţilor legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii – reprezentanţi CJAS DÂMBOVIŢA

2.                           Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Participanţii vor beneficia de recunoaşterea orelor aferente seminarului ca reprezentând pregătire profesională continuă.  

Confirmarea participării se va comunica filialei până cel târziu 9 mai a.c.

Înscrierea se va face în ordinea confirmării participării.  Sunt invitaţi membrii CECCAR.

_____________________________________________________________

Raport privind adoptarea raportării integrate

Articolul Raport privind adoptarea raportării integrate, publicat la 2 mai 2017, poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

 Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor 

Articolul Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor, publicat la 2 mai 2017, poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

Noi reglementări europene privind protecția datelor 

Articolul Noi reglementări europene privind protecția datelor, publicat la 2 mai 2017, poate fi vizualizat aici.

_____________________________________________________________

Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE

Articolul Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE - stadiul în martie 2017, publicat la 2 mai 2017, poate fi vizualizat aici. 

_____________________________________________________________

Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică

 Articolul Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică, publicat la 2 mai 2017, poate fi vizualizat aici

_____________________________________________________________

Noutăţi legislative

Articolul Noutăţi legislative publicat la 28 aprilie 2017, poate fi vizualizat  aici.

_____________________________________________________________

Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic”

Accountancy Europe a publicat recent un studiu referitor la ultimele evoluții tehnologice și despre impactul acestora asupra profesiei contabile („Technology Barometer”). Rezultatele studiului se bazează pe răspunsurile primite din partea a 36 de organisme membre din întreaga Europă.

Așa cum indică concluziile studiului „organismele membre au o perspectivă clară și pozitivă asupra viitorului, tehnologia având un rol din ce în ce mai important în activitatea lor. Institutele își exprimă, de asemenea, nevoia ca Accountancy Europe să îi susțină mai mult pentru a fi la zi cu tehnologiile curente”.

Puteți consulta studiul integral pe pagina internet a
Accountancy Europe

_____________________________________________________________

Protocol încheiat între CECCAR şi CCF

Prin efectul Protocolului încheiat între CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA  (CECCAR) şi CAMERA CONSULTANŢILOR  FISCALI (CCF), pentru membrii comuni ai   celor două organisme profesionale se recunoaşte pregătirea profesională continuă a cursurilor organizate pe domeniul de competenţă Fiscalitate,  în limita a 10 ore de pregătire profesională.

CECCAR recunoaşte, în cadrul programului de pregătire profesională a cursurilor din domeniul Fiscalitate organizate de către CCF, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD.

CCF recunoaşte, în cadrul programului de pregătire profesională a cursurilor din domeniul Fiscalitate organizate de către CECCAR, pentru membrii comuni ai celor două organisme, în limita a 10 ore CPD.

Recunoaşterea se va face în baza unei adeverinţe eliberată de către CECCAR, respectiv CCF, la cererea persoanelor interesate.  
Protocolul s-a încheiat în data de 21.04
.2017 şi are valabilitate nelimitată.

_____________________________________________________________

Publicare Monitorul Oficial 

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit că vor fi publicaţi în Monitorul Oficial toţi membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de Corp (conform Metodologiilor de acordare a vizei şi plata cotizaţiilor aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) pâna la data de 14 aprilie 2017.

Astfel, orice membru care solicită filialei acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei pe anul în curs,  pe data de 14 aprilie 2017 şi face dovada îndeplinirii condiţiilor privind exercitarea profesiei (achită cotizaţiile profesionale, depune raportul de activitate împreună cu documentele justificative, etc),  va obţine viza de exercitare a profesiei pe anul 2017 şi va fi publicat in Monitorul Oficial;

După această dată, membrii care îşi îndeplinesc obligatiile faţa de Corp, nu vor mai fi publicaţi în Monitorul Oficial.

_____________________________________________________________

 Pregătire profesională continuă

Filiala Dâmboviţa a CECCAR organizează în perioada:

30 martie a.c. de la ora 16.00 (10 ore CPD verificabile),  curs pe domeniul de competență  Fiscalitate cu tema: Noutăți fiscale. Formator al cursului este domnul conf. univ. dr. Jinga Gabriel

04,05 aprilie a.c. de la ora 16.00 (20 ore CPD verificabile),  curs pe domeniul de competență  Contabilitate financiară cu tema: Aspecte contabile și fiscale privind închiderea exercițiului financiar și întocmirea situațiilor financiare. Formator al cursului este doamna prof. univ. dr. Bâtcă Dumitru Corina Graziella

 06 aprilie a.c. de la ora 16.00 (10 ore CPD verificabile),  curs pe domeniul de competență  IFRS cu tema: Analiza OMFP nr. 2844/2016. Comparatie IFRS - OMFP 1802/2014. Formator al cursului este doamna prof. univ. dr. Bâtcă Dumitru Corina Graziella.

 Locul de desfășurare a cursurilor este Universitatea Valahia Târgoviște, Amfiteatrele Corpurilor A,B al din str. Aleea Sinaia nr. 13, Târgovişte (zona Campus-Dedeman).

_____________________________________________________________

Adunarea Generală a membrilor filialei Dîmboviţa a CECCAR 

În ziua de 31 martie 2017, ora 16:30, la Foaierul sălii de spectacole  din incinta Casei Tineretului din Târgovişte, str. Tineretului nr. 1, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
2.    Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
3.    Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
4.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
5.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
6.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
8.    Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
9.    Diverse (in funcție de necesități);

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 17:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

_____________________________________________________________

Depunere raport anual de activitate   

 

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, accesați link-ul: 

  www.raport.ceccar.ro

Se pot utiliza usrer-ul şi parola din anii anteriori sau se poate solicita filialei generarea acestora.

_____________________________________________________________

 Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate

 

 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIAComunicare

 

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) – (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

 

Consiliul Superior al CECCAR

 

 

Preşedinte

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

 

_____________________________________________________________

Facilităţi membri suspendaţi din Tabloul Corpului 


Membrii suspendaţi care îşi clarifică statutul până la data de 17.03.2017, beneficiază de  facilitate,  în sensul că nu se percepe taxă de înscriere în Tabloul Corpului.
_____________________________________________________________

Obligaţii de membru                                                                                                                                                                   

Până la data  de 28.02.2017, toţi membrii activi ai CECCAR au obligaţia depunerii la filiala teritorială, a  Declaraţiei privind forma de desfăşurare a profesiei, în vederea identificării cotizaţiilor fixe şi Raportului anual de activitate pe anul 2016  în vederea identificării cotizaţiilor variabile.

Pentru anul 2017, membrii Corpului care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei pentru anul 2017 până la data de 28 februarie  2017, inclusiv, beneficiază de o serie de facilităţi, în conformitate cu Art. 4 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR. 

_____________________________________________________________

Invitaţie membri suspendaţi

Până la termenul de 28.02.2017, membri suspendaţi sunt invitaţi la sediul filialei, pentru a-şi  clarifica situaţia, optând pentru una din următoarele categorii: activi sau inactivi – cu respectarea legii, sau alegând varianta de a fi radiaţi.

_____________________________________________________________

Accesaţi Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România

_____________________________________________________________

Puncte de vedere CECCAR

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

(click aici pentru vizualizare)

 Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

_____________________________________________________________